3 Two Pakistani women awarded prestigious Chirac Prize in Paris for 'conflict prevention'

زنان پاکستانی موفق به دریافت جایزه معتبر فرانسوی Chirac شدند

سبک زندگی

به دو تن از زنان پاکستانی بنیان گذار سازمان سازمان غیردولتی “دختران آگاه”، جایزه معتبر Chirac در پاریس اهدا گردید.

گلالایی اسماعیل و صبا اسماعیل دو تن از زنان پاکستانی هستند که جایزه معتبر Chirac  را به دلیل طرح در راستای “پیشگیری از مناقشه” و به منظور قدردانی از مشارکت آنها در توسعه فرهنگ صلح و عدم خشونت از طریق اقدامات زنان و جوانان در پاکستان دریافت کردند.

گلالایی اسماعیل و صبا اسماعیل بنیانگذاران سازمان غیردولتی “دختران آگاه” هستند. این زنان پاکستانی در مراسمی که در موزه کوای برانلی پاریس برگزار شد، جایزه Chirac را دریافت کردند. جایزه توسط کرستین آلبانل وزیر سابق فرهنگ فرانسه اهدا شد.

Two Pakistani women awarded Chirac Prize in Paris

توانمندسازی و آموزش زنان اهداف اصلی سازمان راه اندازی شده توسط زنان پاکستانی

در این مراسم Francois Hollande رئیس جمهور فرانسه، معین الحق سفیر پاکستان در فرانسه، روشنفکران، اعضای جامعه مدنی، دیپلمات ها و اصحاب رسانه حضور داشتند.

گلالایی، پس از دریافت جایزه، گفت که سازمان غیردولتی آنها با کمک زنان جوان با موفقیت برای توانمندسازی زنان، به ویژه در مناطق دچار مناقشه، تلاش می کند تا تغییرات کیفی در شیوه زندگی آنها ایجاد کند.

Two Pakistani women awarded Chirac Prize

رئیس جمهور فرانسه با سخنرانی در این مراسم، به سازمان “دختران آگاه” ادای احترام کرد. وی تصریح کرد: دختران آگاه به زنان امکان حضور و نظارت بر انتخابات، آموزش به زنان و توانمندسازی اقتصادی آنان را می دهد. سفیر نیز دریافت جایزه را به دریافت کنندگان تبریک گفت و از تلاش آنها در جهت توانمندسازی زنان در مناطق مستعد مناقشه قدردانی کرد.

سازمان “دختران آگاه” یک سازمان به رهبری زنان جوان است که در سال 2002 با هدف تقویت مهارت های رهبری جوانان به ویژه زنان و دختران جوان تأسیس شد تا آنها را قادر سازد تا به عنوان عوامل تغییر برای توانمندسازی زنان و ایجاد صلح عمل کنند.

3 Two Pakistani women awarded Chirac Prize