1 Global Innovation Index Pakistan jumps 8 spots in 2021 rankings

رتبه پاکستان در شاخص جهانی نوآوری 2021 هشت رتبه بهبود یافته است

بین المللی

 پاکستان توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد، در رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۱ در رتبه ۹۹ در میان ۱۳۲ کشور قرار گرفته است.

این  شاخص جهانی نوآوری که بر 81 شاخص مختلف تکیه دارد، اقتصادهای جهان را بر اساس ظرفیت نوآوری آنها طبقه بندی می کند. این نسخه در حالی که جدیدترین روندهای نوآوری جهانی را در جهان دنبال می کند، بر تأثیر همه گیری COVID-19 بر نوآوری تمرکز دارد.

Pakistan improves ranking by eight in Global Innovation Index 2021

در بیانیه آمده است: «فرمول کلی GII برای اندازه گیری ظرفیت و خروجی نوآورانه یک اقتصاد، تصویر وضوحی را برای افراد تصمیم گیرنده در دولت، تجارت و جاهای دیگر فراهم می کند. زیرا آنها مشتاق به ایجاد سیاست هایی هستند که مردم خود را قادر به اختراع و کارآمدی بیشتر نمایند

جایگاه پاکستان در میان 10 اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی از نظر شاخص جهانی نوآوری

در رتبه بندی سال 2021، جایگاه پاکستان هشت پله جهش کرد و در سال 2020 در رتبه 107 قرار گرفت.

 Pakistan improves ranking by eight in Global Innovation Index 2021

در گزارش GII آمده است: «پاکستان در میان 34 اقتصاد گروه با درآمد متوسط ​​پایین رتبه هفدهم را دارد. پاکستان در میان 10 اقتصاد آسیای مرکزی و جنوبی رتبه هفتم را دارد.

بنا بر این گزارش، پاکستان در چهار رکن، یعنی: مؤسسات، پیچیدگی تجارت، خروجی های دانش و فناوری، و خروجی های خلاق، بالاتر از میانگین گروه با درآمد متوسط ​​پایین عمل کرده است. عرب نیوز گزارش داد که در آسیای مرکزی و جنوبی، پاکستان در همان چهار رکن بالاتر از میانگین منطقه ای عمل کرده است.

Global Innovation Index Pakistan jumps 8 spots in 2021 rankings

2 comments

Comments are closed.