Govt. To establish Pakistan’s first E-commerce university

دولت اولین دانشگاه تجارت الکترونیک پاکستان را تأسیس می کند

علمی و فناوری

دستیار ویژه نخست وزیر  در تجارت الکترونیکی، اعلام کرد که دولت فدرال تصمیم گرفته است اولین دانشگاه تجارت الکترونیک پاکستان را تأسیس کند.

پس از ریاست سمپوزیوم ملی تجارت الکترونیک که توسط وزارت بازرگانی برگزار شد، دستیار ویژه نخست وزیر در تجارت الکترونیکی Aon Abbas Buppi  خطاب به رسانه ها گفت که دولت فدرال به زودی سنگ بنای دانشگاه تجارت الکترونیک پاکستان را خواهد گذاشت.

Govt to Establish Pakistan’s First E-Commerce University2

وی افزود: این دانشگاه مهارت های بازرگانان تجارت الکترونیک کشور را تقویت می کند و آنها را قادر می سازد نه تنها در بازار ملی بلکه در بازار بین المللی نیز حضور داشته باشند.

این موسسه همچنین فرصت های شغلی را برای جوانان ایجاد می کند، که اکثر بازرگانان تجارت الکترونیک کشور را تشکیل می دهند و محیطی مساعد برای آنها فراهم می کند تا پاکستان را به یک بازیگر مهم در بازار تجارت الکترونیک جهانی تبدیل کند. همچنین به افزایش صادرات کشور کمک خواهد کرد که در نهایت منجر به تقویت اقتصاد پاکستان خواهد شد.

Govt to Establish Pakistan’s First E-Commerce University

افزایش حجم تجارت الکترونیک پاکستان تا 9 میلیارد دلار تا ژوئن 2023

علاوه بر این،Aon Abbas Buppi  اعلام کرد که دولت فدرال همچنین در حال برنامه ریزی برای راه اندازی اولین پورتال تحت وب تجارت الکترونیکی کشور به منظور جلوگیری از امور غیرقانونی تجارت الکترونیک در پاکستان است. این پورتال توسط وزارت بازرگانی و با همکاری شرکت فناوری چند ملیتی چینی علی بابا توسعه خواهد یافت.

وی افزود: حجم تجارت الکترونیک پاکستان به طور کلی 4.5 میلیارد دلار است و دولت فدرال تعدادی از اقدامات را با هدف افزایش حجم تجارت این کشور به 9 میلیارد دلار تا ژوئن 2023 ارائه کرده است.

Govt. To establish Pakistan’s first E-commerce university

در نهایت، دستیار ویژه نخست وزیر همچنین به بازرگانان تجارت الکترونیک اطمینان داد که دولت فدرال تمام مسائل مربوط به امور مالی، مالیات، تدارکات و سهولت انجام تجارت را حل خواهد کرد.