کمیته تحصیلات تکمیلی پاکستان حامی حقوق دانشجویان

علمی و فناوری

کمیسیون تحصیلات تکمیلی (HEC) متعهد به ایجاد تسهیلات برای مؤسسات آموزش عالی و رعایت حقوق دانشجویان است؛ چرا که آنها ذینفعان اصلی بخش آموزش عالی هستند.

پروفسور دکتر  Tariq Banuri، رئیس دفتر  HEC در دیدار با تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های پاکستان اظهار داشت که درب اتاق او برای تمام ذینفعان بخش آموزش عالی باز است، زیرا مسئولیت اصلی خود را به عنوان رئیس HEC حمایت از حقوق دانشجویان با کمک اعضای هیئت علمی می داند.

وی گفت: ما باید به عنوان یک تیم برای تقویت بخش آموزش عالی کار کنیم. این هدف را می توان با ایجاد دانشکده های برتر در رشته های مربوطه، به دست آوریم.

HEC Chairman Prof Dr Tariq Banuri.

درخواست هیات دانشگاهی از HEC

در ادامه جلسه، یک هیات دانشگاهی گزارشی کوتاه را در مورد  قطعنامه های هیات رئیسه دانشگاهی در مورد تخفیف مالیاتی 75 درصد برای اساتید و افزایش سن مدرسین دانشگاه و بازنشستگی تا 65 سال، کیفیت مجلات تحقیقاتی، خودگرادانی دانشگاه و آزادی آکادمیک، انتصاب معاونین و نحوه اداره یک دانشگاه، مسائل مربوط به سیستم قراردادی در دانشگاه و.. . ارائه داد.

رئیس HEC افزود که HEC از بازپرداخت مالیات و افزایش سن بازنشستگی معلمان حمایت می کند و این مسائل را با دولت مطرح می کند. او همچنین از تعهد HEC را به سرمایه گذاری در کیفیت مجلات تحقیقاتی، به خصوص مجله های علوم اجتماعی و علوم انسانی و حقوق دانشجویان خبر داد.

Pakistani-university-students

در طول سال های متوالی، سیاست گذاری HEC در پاکستان نقش مهمی در پیشرفت علمی این کشور داشته است. تلاش دانشمندانی مانند پروفسور عبدالاسلام، پروفسور عبدالقدیرخان و … پاکستان را در دیدگاه جهانی به عنوان یک کشور علمی شناخت داده است.

دکتر عبدالاسلام، دکتر عبدالقدیرخان

دکتر محمد عبد السلام : چراغی که همیشه روشن است

سیاست های صحیح  HEC به عنوان یک نهاد خودمختار سیاست گذار در تحصیلات تکمیلی، منجر به دستاوردهای علمی بسیاری در پاکستان از جمله تکنولوژی هسته ای، آزمایشگاهات پیشرفته فیزیک، مخابرات و هوا و فضا شده است. طبیعتا در آینده نیز دولت از استقلال HEC در بخش دانشگاهی حمایت خواهد کرد.