11 CDC Issues ‘Lowest Risk’ COVID Travel Advisory for Pakistan

پاکستان جز کشورهای کم خطر کرونا از دیدگاه مرکز CDC آمریکا

بین المللی

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، فهرست توصیه سفر را با توجه به میزان شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف آپدیت کرد و پاکستان در فهرست کشورهای کم خطر کرونا قرار داد.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا (CDC)، در فهرست منتشر شده با عنوان توصیه سفر با توجه به میزان شیوع ویروس کرونا، پاکستان را در “سطح یک” قرار داده است.

CDC چهار نوع توصیه بهداشتی برای هشدار به شهروندان خود در مورد ایمنی سفر به هر کشوری دارد. سطح 4 بالاترین سطح ریسک را نشان می دهد. در حالی که سطح 1 پایین ترین سطح را نشان می دهد که مربوط به کشورهای کم خطر کرونا می باشد.

عامل قرارگیری پاکستان در فهرست کشورهای کم خطر کرونا جهت سفر

ارتقاء جایگاه پاکستان در لیست CDC از سطح 2 (خطر متوسط) به سطح 1 (خطر کم) به دنبال کاهش شدید موارد COVID-19 در این کشور انجام شده است.

بر اساس داده های منتشر شده، پاکستان برای روزهای متوالی در ماه اخیر، آمار کمتر یا نزدیک به 300 مورد ابتلا به ویروس کرونای جدید را گزارش کرده است. کارشناسان این کاهش شدید را ناشی از کمپین واکسیناسیون عمومی دولت می‌دانند.

با این وجود، CDC از شهروندان خواسته است تا قبل از سفر به پاکستان مطمئن شوند که کاملا واکسینه شده اند. همچنین در وب سایت CDC صراحتا آمده است: مسافران باید توصیه ها یا الزامات پاکستان را از جمله پوشیدن ماسک و فاصله 6 فوتی از دیگران را رعایت نمایند.

وضعیت آمار کرونا در پاکستان در تاریخ 23 نوامبر 2021

مجموع تست ها در 24 ساعت گذشته: 35,333

موارد مثبت: 315

مرگ و میر: 05

بهبودیافتگان: 8000

بدین ترتیب همانگونه که آمار نشان می دهد با وجود تغییر آب و هوا و نزدیک شدن فصل سرما، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان به تدریج در حال کاهش است.