CPEC projects in Gwadar are on fast track

تکمیل بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان با ارزش 168 میلیون دلار

اخبار ملی

بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان مهم‌ترین پروژه زیرساختی جاده‌ای و ارتباطی به ارزش 168 میلیون دلار، احتمالاً تا پایان ماه جاری تکمیل خواهد شد.

یکی از مقامات ارشد اداره توسعه گوادر در مورد وضعیت پروژه بزرگ بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان می گوید، تکمیل این بزرگراه که تحت کریدور اقتصادی چین پاکستان (CPEC) ساخته می‌شود، باعث جهش بزرگی در توسعه شهر ساحلی خواهد شد.

Gwadar Eastbay Expressway completion likely by October end

وی افزود: پروژه بزرگراه خلیج شرقی در مرحله اول CPEC پیش بینی شده و در حال حاضر بیش از 92 درصد عملیات عمرانی انجام شده است. این بزرگراه که با هدف برآوردن نیازهای حمل و نقل بندر می باشد و پتانسیل تجاری بندر گوادر را نیز بهبود می بخشد.

اهمیت تکمیل بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان

بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان که بخشی از بودجه توسعه 1.1 میلیارد دلاری توسعه این شهر است، یک بزرگراه شهری شش بانده بود و پس از تکمیل، بندر گوادر را به منطقه آزاد تجاری گوادر و بزرگراه ساحلی مکران متصل می نماید. بزرگراه ساحلی مکران یک بزرگراه ملی به طول 653 کیلومتر می باشد که از کراچی در سند تا گوادر در بلوچستان امتداد دارد.

زندگی، کار و سرمایه گذاری در گوادر پاکستان

-Gwadar-port

کارشناسان اقتصادی و بازرگانی بر این باورند که بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان گام بزرگی در استفاده از پتانسیل کامل بندر گوادر برای تجارت خواهد بود، به ویژه راهی است که به اتصال بندر گوادر به منطقه آزاد تجاری گوادر کمک می‌کند. این امر قطعاً راه را برای کسب و کارها در سراسر پاکستان هموار می کند تا از پتانسیل تجاری غنی گوادر استفاده کنند که خود باعث ایجاد رونق تجاری در گوادر می شود.

به این ترتیب، بزرگراه خلیج شرقی بندر گوادر پاکستان نقشی مهم در تبدیل این شهری بندی را به یک مرکز سرمایه گذاری مهم برای تجارت در سراسر پاکستان و منطقه خواهد داشت.