قلعه بزرگ لاهور پاکستان

قلعه بزرگ لاهور : نماد تاریخ با شکوه و پرعظمت پاکستان

گردشگری

قلعه شاهی یا قلعه بزرگ لاهور نام ارگی در لاهور پاکستان است که در سال ۱۰۲۵ میلادی ساخته شد و در طول تاریخ بارها ویران و چندین بار بازسازی شده است. 

قلعه شاهی یا قلعه لاهور نام ارگی در لاهور پاکستان است که در سال ۱۰۲۵ میلادی ساخته شد و در طول تاریخ بارها ویران و چندین بار بازسازی شده است.

این قلعه بزرگ لاهور به دستور اکبرشاه، سومین پادشاه از دوران گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند در سال ۱۵۶۶ میلادی بازسازی شد و همچنین دیوارهایی به وسعت 20 هکتار آن عظمت تاریخ را نشان می دهد.

ساختمان تاریخی قلعه لاهور 21 بنای تاریخی دارد که برخی از آن ها عبارتند از دیوان خاص، موتی مسجد، شش محل، تماشاگاه نولخه و غیره است. این قلعه یکی از میراث های جهانی ثبت یونسکو در پاکستان می باشد.

چند تا عکسای زیبا از قلعه بزرگ لاهور

One thought on “قلعه بزرگ لاهور : نماد تاریخ با شکوه و پرعظمت پاکستان

Comments are closed.