8 Accelerate Prosperity and Aga Khan University Launch Pakistan’s First National Health Incubator

راه اندازی مرکز رشد سلامت با همکاری دانشگاه آقاخان و مرکز شتابدهی کامیاب

علمی و فناوری

دانشگاه آقاخان کراچی و مرکز شتابدهی کامیاب، اولین مرکز رشد سلامت پاکستان را راه اندازی می کنند.

دانشگاه آقاخان کراچی (AKU) و مرکز شتابدهی کامیاب اولین مرکز رشد سلامت پاکستان را راه اندازی کرده اند تا از کارآفرینان برای توسعه فناوری، نوآوری و خدمات جدید و تجاری سازی در بخش سلامت و بهداشت در پاکستان حمایت کنند.

مرکز رشد ملی سلامت همه عناصر اساسی برنامه رشد دهی را گرد هم آورده و نقش مهمی در تسهیل کارآفرینان سلامت در مقابله با چالش های کلیدی برای شروع یا توسعه مشاغل خود ایفا می کند.

8 Accelerate Prosperity and Aga Khan University launch Pakistan's first National Health Incubator

مرکز شتابدهی کامیاب یک برنامه مبتکرانه جهانی جدید از شبکه توسعه آقاخان (AKDN) در آسیای مرکزی و جنوبی است و تخصص فنی، راه حل های تأمین مالی خلاقانه و ارتباطات بازار را برای مشاغل کوچک و در حال رشد ارائه می دهد. دانشگاه آقاخان کراچی نیز یکی از دانشگاه های معتبر پاکستان است که پردیس اصلی آن در کراچی قرار دارد.

حمایت های صورت گرفته در مرکز رشد سلامت

در مرکز رشد سلامت پاکستان با همکاری دانشگاه آقاخان کراچی و مرکز شتابدهی کامیاب، حمایت های مختلفی صورت می گیرد که شامل:

نوآوری و توسعه محصول/خدمات در مرحله ایده پردازی

خدمات آموزشی و مشاوره کسب و کار که به کارآفرینان کمک می کند راه حل های خود را با ایجاد یک مدل تجاری به کار تجاری تبدیل کنند

تأمین مالی اختصاصی با شرایط انعطاف پذیر که به کارآفرینان کمک می کند مشاغل خود را راه اندازی کنند

کمک فنی پس از تأمین مالی که به کارآفرینان آموزش های مداوم در زمینه مدیریت، مدیریت مالی و همچنین ایجاد ارتباط در بازار و صنعت را می دهد.

معرفی  فرصتهای افزایش سرمایه گذاری خارجی و

ارائه فضاهای مشارکتی که به کارآفرینان اجازه می دهد تا زمانی که توسط مرکز رشد انتخاب شدند به مدت یک سال از این فضا به عنوان فضاهای اداری خود استفاده کرده و بصورت حضوری یا مجازی در تمام مراحل رشد دهی شرکت کنند.

8 Accelerate Prosperity and Aga Khan University launch Pakistan's first National Health Incubator

دیدگاهتان را بنویسید