campaign, ‘Lahore – The Heart of Pakistan in london

برگزاری کمپین لاهور قلب پاکستان در لندن

بین المللی

کمپین معرفی زیبای ها و میراث شهر لاهور با 150 اتوبوس نمادین قرمز رنگ با شعار “لاهور قلب پاکستان” که در مسیرهای شلوغ لندن در تردد آغاز شده است.

این کمپین برای برجسته کردن میراث فرهنگی غنی پایتخت پنجاب و همچنین نشان دادن تصویر صلح آمیز پاکستان – زیبایی و فرهنگ آن – در شهری مانند لندن، که به عنوان یکی از شهرهای جهان شناخته می شود، آغاز شده است.

150 اتوبوس با بنرهایی که زیبایی لاهور قلب پاکستان را نشان می دهند، مسیر خود را از منطقه 1 و منطقه 2 لندن آغاز کرده و سپس وارد مرکز لندن می شوند و روزانه بیش از 5000 کیلومتر را طی می کنند.

6 ‘Lahore – The Heart of Pakistan in london

کمیپن لاهور قلب پاکستان با هدف معرفی لاهور به عنوان مقصد سرمایه گذاری

طرح لاهور قلب پاکستان توسط یک شرکت خصوصی مسکن برای جذب سرمایه گذاری در لاهور پس از ارائه پیشنهاداتی از سوی دولت پنجاب ویژه افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری در پاکستان هستند، آغاز شده است.

همین گروه به تازگی از راه اندازی پروژه های توسعه ای لوکس 30 میلیون دلاری در مرکز لاهور و همکاری آنها با یکی از خانه های مد پیشرو ایتالیایی با نام، Versace Ceramics خبر داده است.

 

Zeeshan Shah ، که از جمله سازمان دهندگان این کمپین است، گفت: تغییرات گسترده شهری در لاهور در سالهای اخیر با سرمایه 10 میلیارد دلاری ایجاد شده و جایگاه خود را به عنوان قلب فرهنگی و اقتصادی پاکستان تثبیت کرده است.

وی گفت: لاهور یکی از مقاصد سرمایه گذاری اولویت دار در پاکستان است و این پیامی است که ما می خواهیم از پایتخت جهانی لندن، به جهان ارائه دهیم. شاه گفت که اتوبوس ها برای تجلیل از زیبایی لاهور راه اندازی شده اند، زیرا پاکستان به ویژه به خاطر زیبایی میراث باستانی لاهور شهرت دارد.

 campaign, ‘Lahore – The Heart of Pakistan in london

گفته می شود اتوبوس ها تأثیر بصری بی نظیری را بر میلیون ها عابر پیاده، به ویژه گردشگرانی که پس از برداشته شدن محدودیت های COVID-19 در ماه گذشته به لندن بازگشته اند ایجاد می کند.