World Bank's Country Director says Pakistan leading the world on climate action with highest CCBs in FY21

تحسین اقدامات پاکستان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی توسط بانک جهانی

بین المللی

بانک جهانی تأیید می کند که پاکستان در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی و اقدامات اقلیمی در جهان پیشتاز است.

مدیر بانک جهانی در پاکستان Najy Benhassine می گوید پاکستان با بیشترین میزان CCB در سال مالی 21 در جهان پیشرو در زمینه اقدامات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بوده است.

در یک پیام توییتری، Najy Benhassine اعلام کرد که پاکستان گام های مشخصی را برای مقابله با مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی در این کشور برداشته است.

وی افزود: فعالیت های جدید بانک جهانی در پاکستان در سال مالی 2021، دارای بالاترین مزایای مشترک آب و هوایی (CCB) در جهان از نظر ارزش مطلق بوده است. به نحوی که پاکستان بالاترین درصد انجام تعهدات تغییرات آب و هوایی در جنوب آسیا را داشته است

3 Pakistan shows the way on ClimateAction World Bank new engagements in Pakistan in FY21

مزایای مشترک آب و هوا (CCBs) به سهم تعهدات مربوط به وام های بانک جهانی اشاره دارد که به اقدامات اقلیمی کمک می کند.

حمایت جهان از برنامه بلندپروازانه پاکستان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

به گفته بانک جهانی، پاکستان بیشترین اقدامات سازگار با محیط زیست را در جهان تحت عنوان مزایای کاهش تغییرات آب و هوایی انجام داده است. 61 درصد اقدامات برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی انجام و 39 درصد از اقدامات تحت CCB برای ایجاد محیط مساعد صورت گرفته است.

در پایان، مدیر بانک جهانی در پاکستان گفت که در مجموع 1.635 میلیارد دلار CCB در پاکستان در سال مالی 2021 به دست آمده است. بنابراین جهان متعهد است از برنامه بلندپروازانه اقدامات اقلیمی دولت پاکستان حمایت کند.

گفتنی است ملک امین اسلم، دستیار ویژه نخست وزیر در زمینه تغییرات آب و هوا نیز در صفحه توئیتر خود گفت که چشم انداز آب و هوایی پاکستان تحت رهبری عمران خان نخست وزیر درتوسط بانک جهانی تایید شده است.

PM Imran plants the first billionth tree under Pakistan's 10 Billion Tree Tsunami project