Pakistan Rises 8 Places in Global Innovation Rankings 2021 2

پاکستان 8 رتبه در شاخص جهانی نوآوری 2021 ارتقا یافت

اخبار ملی

پاکستان در شاخص جهانی نوآوری 8 پله صعود کرده و از رتبه 107 در سال 2020 به رتبه 99 در سال 2021 رسید.

این کشور در بین 34 کشور با درآمد متوسط ​​متوسط رو به پایین ​​در لیست هفدهم و در بین 10 اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی این فهرست، در رتبه هفتم قرار گرفته است.

بر اساس شاخص جهانی نوآوری 2021 نسبت به تولید ناخالص داخلی، عملکرد پاکستان در سال جاری در سطح توسعه خود قرار دارد. علاوه بر این، این کشور امسال خروجی نوآوری بیشتری نسبت به سطح سرمایه گذاری نوآوری تولید کرده است.

پاکستان در چهار زمینه اصلی شامل موسسات، پیچیدگی کسب و کار، خروجی های دانش و فناوری و خروجی های خلاقانه بهتر از بسیاری از کشورهای موجود در فهرست عمل کرده است.

رتبه پاکستان در هریک از بخش های مورد ارزیابی در شاخص جهانی نوآوری

شاخص جهانی نوآوری هر سال منتشر می شود که قدرت نوآورانه 132 کشور را در هفت زمینه اصلی مقایسه می کند.

در گزارش شاخص جهانی نوآوری اشاره شده است که پاکستان در زمینه تولید دانش و فناوری بهترین عملکرد را داشته در حالی که ضعیف ترین عملکرد را در زمینه پیچیدگی بازار داشته است.

Pakistan Rises 8 Places in Global Innovation Rankings 2021

رتبه بندی پاکستان در هر یک از این بخش ها به شرح زیر است:

خروجی های دانش و فناوری 71

خروجی های خلاقانه 87

پیچیدگی کسب و کار 88

موسسات 99

زیرساخت ها 117

سرمایه انسانی و تحقیقات 117

پیچیدگی بازار 120

گفتنی است در مورد رتبه بندی کلی، سوئیس برای یازدهمین سال متوالی در صدر شاخص جهانی نوآوری قرار گرفت. پس از سوئیس، سوئد، ایالات متحده و انگلیس در صدر این شاخص در سال 2021 قرار دارند. بدین ترتیب چهار رتبه برتر شاخص جهانی نوآوری  2021 نسبت به سال قبل بدون تغییر باقی مانده است.

20 1Global Innovation Index Pakistan jumps 8 spots in 2021 rankings

 

One thought on “پاکستان 8 رتبه در شاخص جهانی نوآوری 2021 ارتقا یافت

Comments are closed.