17 Lahore beats London and New York in Traffic Safety

لاهور پاکستان از نظر مدیریت ترافیک از لندن و نیویورک پیشی گرفت

اخبار ملی

در گزارش شاخص ترافیک جهانی، لاهور پاکستان از لندن، نیویورک، پاریس، پکن، سیدنی و مسکو، از نظر رتبه پیشی گرفت و در میان امن ترین شهرهای جهان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، کاهش آشکاری در زمان سفر، افزایش رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بهبود آگاهی از ایمنی جاده ها در بین شهروندان و کاهش موارد آسیب به سر در هنگام تصادفات رانندگی در شهر لاهور پاکستان مشاهده شد.

به این ترتیب شهر لاهور به عنوان مرکز ایالت پنجاب از نظر مدیریت ترافیک یکی از امن ترین شهرهای کشورهای جهان شناخته شد.

عامل اصلی در بهبود شاخص مدیریت ترافیک لاهور پاکستان

بر اساس یک نظرسنجی بین المللی، مرکز ایالت پنجاب در بین 245 شهر، رتبه 118 را کسب کرده است. پیش از این، کلانشهر رتبه 38 را داشت اما در سه سال به دلیل پیشرفت در زمینه های مختلف به 118 رسید.

برخی از این زمینه های بهبود شامل اصلاحات هوشمند مدیریت ترافیک، نظارت و بررسی ترافیک با استفاده از دوربین های مدرن شهری ایمن و شفافیت در سیستم های جریمه الکترونیکی است.

گزارش شاخص ترافیک جهانی نشان می دهد این شهر نه تنها تصادفات مرگبار را تا 33 درصد کاهش داده بلکه جریان ترافیک را نیز بهبود بخشیده است. به گفته سخنگوی اداره شهر ایمن پنجاب (PSCA)، سیستم جریمه های اینترنتی، تخلفات سیگنال ترافیک را 56 درصد کاهش داده است.

لاهور پاکستان در میان امن ترین شهرها در جهان