First HVDC power transmission project under CPEC becomes operational

پروژه انتقال برق کریدور اقتصادی چین پاکستان عملیاتی می شود

بین المللی

خط انتقال برق با ولتاژ بالا 660 کیلوولت در مسیر ماتیاری-لاهور در تاریخ مقرر، فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.

اولین پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) در بخش تخلیه و انتقال برق با عنوان خط انتقال ولتاژ بالا 660 کیلو ولت (HVDC) ماتیاری-لاهور، عملیات رسمی خود را در تاریخ مقرر، آغاز می کند. مراسم افتتاح این خط انتقال در مرکز Wapda در لاهور برگزار شد.

CPEC اعلام کرده است که پکن بیش از 60 میلیارد دلار برای پروژه های انرژی و زیرساخت در پاکستان در نظر گرفته است که مرکز توسعه کمربند و جاده چین (BRI) برای توسعه مسیرهای تجاری زمینی و دریایی در آسیا و فراتر از آن می باشد.

حل مشکلات خاموشی با استفاده از پروژه انتقال برق کریدور اقتصادی چین پاکستان

اعزاز احمد، مدیر عامل شرکت ملی انتقال برق و مدیریت آن در این خصوص گفت:  این موضوع بسیار مهم است که سرانجام کشور موفق شد اولین و بزرگترین خط انتقال HVDC را برای تخلیه 4000 مگاوات را آغاز کند. بر اساس این پروژه، برق از نیروگاههای جنوب در حالت جریان مستقیم (DC) به لاهور در حالت جریان متناوب، منتقل می گردد و در نهایت  سیستم های توزیع در مراکز بار در پنجاب را  تغذیه می کند.

مدیر عامل شرکت ملی انتقال برق و مدیریت آن افزود: با ارائه خط HVDC، در حال حاضر شانس کمی برای خاموشی، خرابی و غیره به دلیل محدودیت های سیستمی وجود دارد.

فناوری خط انتقال ولتاژ بالا 660 کیلو ولت (HVDC)، به طور گسترده ای در سراسر جهان برای انتقال برق با فاصله زیاد از ایستگاه های تولید در مناطق دور افتاده به مراکز با بار متراکم استفاده می شود.