زلزله مشهد

صبح دوشنبه 22 شهریور زلزله مشهد را لرزاند

اخبار فوری ایران

ساعت 8:35 صبح روز دوشنبه 22 شهریور، زلزله مشهد را لرزاند. شدت این زمین لرزه به حدی بوده که بسیاری از افراد در منازل و محل کار خود آن را احساس کرده اند.

گزارش های اولیه حاکی از آن lمی باشد شدت زلزله مشهد 5.2 ریشتر بوده است.

هنوز از وضعیت زلزله مشهد در سایر نقاط استان خراسان رضوی خبر رسمی منتشر نشده است اما مرکز تقریبی این زمین لرزه 44 کیلومتری شمال شرق قوچان و ارتقاعات هزارمسجد بوده است.

به منظور جلوگیری از هرگونه صدمات احتمالی ناشی از پس لرزه های آتی، توصیه می گردد تمام اقدامات امنیتی را رعایت کنید.