دولت 10 میلیارد روپیه برای صنعت IT در پاکستان تصویب کرد

اخبار ملی

در سال های اخیر مشوق های دولتی متعددی به صنعت IT در پاکستان تعلق گرفته که موجب رشد هر چه بیشتر آن شده است.

اخیرا، وزیر دارایی فدرال، از تأسیس صندوق 10 میلیارد روپیه برای پاداش نقدی به شرکت های فناوری اطلاعات دارای صادرات آن ها خبر داد. علاوه بر آن، دولت همچنین پنج درصد تخفیف در صادرات محصولات و خدمات صنعت IT در پاکستان را ارائه می دهد.

وزیر دارایی در ملاقات با P@SHA (انجمن خانه نرم افزار پاکستان) و PSEB (هیئت صادرات نرم افزار پاکستان) این واقعیت را روشن کرد که صادرات فناوری اطلاعات باید بهبود یابد. وی ضمانت کرد که دولت تمام امکانات ممکن را به بخش  IT در پاکستان ارائه خواهد کرد.

در ملاقات با وزیر دارایی، P@SHA و PSED او را از موانع پیش روی خانه های نرم افزاری و صادرات صنعت IT در پاکستان مطلع کردند.

افتتاح حساب ارزی فریلنسرها ویژه پرداخت های مربوط به خدمات IT در پاکستان

در این دیدار، وزیر دارایی همچنین موافقت کرده است که فریلنسرها به زودی مجاز خواهند بود تا یک حساب ویژه دلار برای دریافت پرداخت های مربوط به صادرات خدمات IT خود باز کنند.

به علاوه در جلسه توضیح داده شد که تخفیف به میزان 5 درصد برای صادرات ارائه می شود. در حالی که 1 درصد از حواله های سالانه بخش فناوری اطلاعات به PSEB هر سال برای سازماندهی برنامه توسعه مهارت ها، افزایش ظرفیت شرکت های فناوری اطلاعات، نام تجاری و ایجاد بازاریابی نرم افزار ارائه می شود.

در پایان تاکید شد توسعه جدید در نهایت به افزایش حواله های ارزی از خدمات فناوری اطلاعات کمک خواهد کرد تا از 3.5 میلیارد دلار در سال مالی جاری در مقابل 2.1 میلیارد دلار در سالهای 2020 تا 2021 برسد.