Germany Keen to Invest in Pakistan

کارآفرینان آلمانی پنجاب را به عنوان بهترین مکان برای سرمایه گذاری در پاکستان معرفی کردند

بین المللی

به گفته سفیر آلمان، پنجاب محیطی مناسب و بهترین مکان برای سرمایه گذاری را ارائه می دهد که تجار آلمانی از آن استفاده خواهند کرد.

Bernhard Schlagheck سفیر آلمان روز سه شنبه در دیدار با اسلم اقبال وزیر صنایع و تجارت پنجاب تأکید کرد که بسیاری از شرکت های آلمانی قبلاً در این ایالت سرمایه گذاری کرده اند و انتظار می رود تجار بیشتری این کار را انجام دهند.

این دیدار موضوعاتی مانند منافع متقابل، همکاری های دوجانبه و چشم انداز سرمایه گذاری در پنجاب را پوشش داد. وزیر صنایع و تجارت پنجاب در این مراسم به سفیر گفت پاکستان و آلمان روابط دوستانه دیرینه ای دارند.

German entrepreneurs named Punjab as the best place to invest in Pakistan

اسلم اقبال تاکید کرد که دولت پنجاب و شرکت های آلمانی در زمینه فنی همکاری می کنند و بر اهمیت گسترش روابط تاکید کرد. وی گفت: آلمان دانش قابل توجهی در بخش فناوری دارد و دولت پنجاب می خواهد از آن سود ببرد. دولت پنجاب چهار دانشگاه فنی جدید در ایالت ایجاد کرده است. همچنین یک پارک فن آوری مهارتهای پیشرفته در لاهور تاسیس کرده است.

وی اظهار داشت که فرصتی عالی برای افزایش همکاری بین آموزش فنی و حرفه ای (TEVTA) و موسسات فنی آلمان وجود دارد.

حمایت هیئت سرمایه گذاری و تجارت پنجاب از سرمایه گذاران خارجی

در ادامه وزیر صنایع و تجارت پنجاب اظهار داشت که هیئت سرمایه گذاری و تجارت پنجاب (PBIT) به سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک می کند. تلاش این هیات، تبدیل پنجاب به بهترین مکان برای سرمایه گذاری می باشد.

PBIT نهاد ترویج تجارت و سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان است که به طور مستقل در بخش صنایع، تجارت و سرمایه گذاری فعالیت می کند. این نهاد عضو کمیته راهبری و ریئیس بخش آسیای جنوبی انجمن جهانی نهادهای ارتقا سرمایه گذاری (WAIPA) می باشد. PBIT یک شرکت دولتی است که توسط هیئت مدیره (BOD) متشکل از اعضای دولت و بخش خصوصی اداره و اداره می شود.

مزایای ویژه سرمایه گذاری در پنجاب پاکستان چیست؟

PBIT

One thought on “کارآفرینان آلمانی پنجاب را به عنوان بهترین مکان برای سرمایه گذاری در پاکستان معرفی کردند

Comments are closed.