15 UK offers genomic sequencing capacity and capability to Pakistan

بریتانیا ظرفیت و قابلیت توالی یابی ژنومی را به پاکستان ارائه می دهد

آخرین خبر از ویروس کرونا, علمی و فناوری

دولت انگلیس بسته جدیدی از توالی یابی ژنومی را برای کمک به مبارزه پاکستان با انواع جدید COVID-19 اعلام کرد.

بریتانیا به عنوان یک کشور برتر در توالی یابی ژنومی انواع کووید است و دومین سهم در به اشتراک گذاری اطلاعات در پایگاه داده بین المللی انواع مختلف واریانت ها را دارد.

بر اساس توافق بین بهداشت عمومی انگلستان (PHE) و موسسه ملی بهداشت پاکستان (NIH)، بریتانیا تخصص خود در این زمینه با پاکستان به اشتراک بگذارد. بر اساس این توافق، معرف هایی برای افزایش ظرفیت توالی یابی ژنومی به پاکستان ارائه می شود. این پشتیبانی همچنین شامل مشاوره فنی در مورد workflow بیولوژیکی و فرایندهای فنی خواهد بود.

همچنین پاکستان از طریق پلت فرم ارزیابی انواع جدید واریانت ها (NVAP) قادر خواهد بود از تخصص و پشتیبانی انگلستان برای تشخیص سریع انواع جدید و بالقوه خطرناکتر COVID-19 استفاده کند.

جزئیات پلت فرم ارزیابی واریانت های جدید (NVAP)

پلت فرم ارزیابی واریانت های جدید (NVAP) برنامه ای است که توسط وزیر بهداشت انگلیس در ژانویه 2021 اعلام شد. هدف آن ارائه پشتیبانی جهانی انگلستان برای شناسایی انواع جدید SARS-CoV-2 به کشورهایی است که مایل به نظارت بر انواع در حال انتشار در جمعیت آنها، هستند.

نظارت قوی، از جمله استفاده از ابزارهای ژنومیک، کلید شناسایی و کنترل انتقال ویروس است. حمایت انگلستان از طریق NVAP اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد و به آنها اجازه می دهد نظارت ژنومی خود را تقویت کنند

به اشتراک گذاشتن دانش علمی انگلستان با پاکستان، نماد دوستی دو کشور

کمیسر عالی انگلیس در پاکستان، دکتر کریستین ترنر در خصوص ارائه قابلیت توالی یابی ژنومی انگلیس به پاکستان گفت: به اشتراک گذاشتن دانش علمی درجه یک انگلستان با پاکستان به تشخیص انواع جدید نگران کننده COVID کمک می کند تا کشور به مبارزه با این همه گیری ادامه می دهد.

این نشان دهنده بهترین دوستی انگلیس و پاکستان و تعهد ما برای حمایت از پاکستان در جهت بازسازی بهتر از آثار COVID-19 است.