Switzerland Cannot Match the Beauty of Pakistan PM Imran Khan

زیبایی های پاکستان در مقایسه با سوئیس از دیدگاه نخست وزیر عمران خان

اخبار ملی

عمران خان نخست وزیر پاکستان در سفر به ناران بر لزوم ارتقا گردشگری در کشور تأکید کرد و گفت که حتی سوئیس نمی تواند با زیبایی های پاکستان و نقاط گردشگری کشور رقابت کند.

نخست وزیر عمران خان در سفر خود به ناران گفت که از دیدن درختان بیشتر در منطقه در طول بازدید هوایی بسیار خوشحال است.

وی گفت: نسل های آینده ما از ما سپاسگزار خواهند بود كه از آنها مراقبت كردیم. چراکه قبلاً جنگل ها و درختان خدر حال انقراض بودند.

Switzerland can't match beauty of Pakistan's tourist spots

نخست وزیر عمران خان همچنین بر لزوم استخدام داوطلبان محلی برای مراقبت از جنگل ها تأکید کرد و گفت که آنها از پویایی محلی آگاهی بیشتری دارند و افرادی را که در قطع درختان در مناطق مربوط به آنها دخیل هستند می شناسند.

هیچ مکانی در جهان نمی تواند با زیبایی های پاکستان رقابت کند

عمران خان تایکد کرد هیچ مکانی در جهان نمی تواند با زیبایی های پاکستان رقابت کند و مسئولیت مراقبت از چنین نعمت های خداوند متعال بر عهده آنها است.

در ادامه نخست وزیر عمران خان  با اشاره به ظرفیت های گردشگری گفت: حتی سوئیس نیز نمی تواند با زیبایی های پاکستان مطابقت داشته باشد. سوئیس تنها معادل نیمی از مناطق شمالی پاکستان است و با این وجود، 80 میلیارد دلار از گردشگری درآمد کسب می کند.

Pakistan vs. Switzerland

پاکستان؛ مقصد سفر من: 17 عکسی که نشان می دهد طبیعت پاکستان به اندازه سوئیس زیباست

در پایان عمران خان ضمن تأکید بر دیگر ظرفیت های گردشگری پاکستان گفت: ماهی قزل آلا در رودخانه کنهار مورد علاقه مردم سراسر کشور است و افزود که ارتقا گردشگری در این مناطق برای افراد محلی فرصت شغلی نیز ایجاد می کند.

Switzerland Cannot Match the Beauty of Pakistan PM Imran Khan