صعود پاکستان در شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی 2021

کارآفرینی

اکوسیستم استارتاپ پاکستانی سال مثبتی را سپری کرده است و بر اساس گزارش “شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی 2021″، با جهش هفت مرتبه ای به جایگاه 75 در سطح جهانی و 2 در آسیای جنوبی رسیده است.

در شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی که توسط StartupBlink منتشر شده است، اغلب شهرهای پاکستانی در سال 2021 موقعیت های خود را بهبود بخشیدند. همچنین دو شهر جدید به این رتبه بندی پیوستند که نشان می دهد نوآوری در این کشور در حال گسترش است.

Global Startup Ecosystem Index Report 2021 by StartupBlink

جایگاه شهرهای پاکستان از دیدگاه شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی 2021

بر اساس گزارش شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی 2021، لاهور با بالاترین رتبه در پاکستان و جهش 14 مرتبه ای، به موقعیت 257 ام در سطح جهان و 4 در آسیای جنوبی دست یافت.

دومین شهر رتبه بندی شده، کراچی می باشد که با 7 پله سقوط به رتبه 286 امین جهانی رسیده و در آسیای جنوبی در رده 8 قرار گرفت. سومین شهر، اسلام آباد است که با جهش 122 مرتبه ای، به رتبه 437 جهامی و پانزدهم در جنوب آسیا رسید که بیشترین افزایش را از نظر شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی داشته است.

راولپندی در رده چهارم ملی قرار گرفت و با 21 پله صعود به جایگاه 956 ام رسید. در حالی که فیصل آباد با رتبه 5 در سطح ملی با 38 مرتبه صعود به 960 رسید. جیلوم با رتبه 988 در جهان و مولتان با رتبه 990 در سطح جهانی به ترتیب ششمین و هفتمین شهر پاکستان از نظر شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی می باشند.

PAKISTAN-TECHNOLOGY-ECONOMY

افزایش 97 درصدی بودجه سرمایه های خطرپذیر در سال 2020 در پاکستان

در سال اخیر تعداد شرکت های نوپا در پاکستان از 32 مورد به 41 مورد افزایش یافت و ارزش سرمایه گذاری از 47.5 میلیون دلار به 65.7 میلیون دلار رسید.

از سوی دیگر، طبق گزارش بازارهای ریسک پذیر در حال ظهور 2021 ، پاکستان در سال 2020 شاهد افزایش 97 درصدی بودجه سرمایه های خطرپذیر بود. این افزایش به رشد پاکستان به عنوان قطب اکوسیستم استارتاپی کمک می نماید.

startup-pak