Forbes lauds Pakistani govt for reviving economy despite Covid pandemic

ستایش مجله فوربز از تلاش دولت در احیای اقتصاد پاکستان در دوران کرونا

آخرین خبر از ویروس کرونا, کارآفرینی

مجله تجاری آمریكایی فوربز تلاش های دولت را برای مقابله با بیماری همه گیر و تثبیت و رشد اقتصاد پاكستان تحسین كرده است. این مجله می گوید دولت در احیای اقتصاد خود از طریق سیاست های محتاطانه كه پیش بینی می شود 4 درصد رشد كند، موفق شده است.

مجله فوربز بر این باور است که مدیریت موفقیت آمیز برای مقابله با بیماری همه گیر و موفقیت برنامه صندوق بین المللی پول، همانطورکه رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، شاهدی بر پتانسیل رشد و فرصت های خوب سرمایه گذاری در پاکستان است.

این گزارش می گوید درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده و هند برای مقابله با بیماری همه گیر ویروس کرونا مشکل داشته اند، پاکستان موفق شده است اقتصاد خود را احیا کند. به نحوی که پیش بینی می شود اقتصاد پاکستان با رشد حدود 4٪ بیش از برآوردهای اولیه در سال 2021 رشد کند.

سهم پررنگ بخش خدمات در رشد کلی اقتصاد پاکستان

بانک دولتی پاکستان (SBP) در ابتدا رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کرد. در حالی که صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به ترتیب 1.5 و 1.3 درصد افزایش را پیش بینی کردند.

بر اساس این گزارش، بخش خدمات که پیش بینی می شود با رشد 4.43 درصدی در سال های 2020-2021 رشد قابل توجهی داشته باشد، به رشد کلی اقتصاد پاکستان کمک می کند. این مطمئناً برای کشوری مانند پاکستان قابل توجه است که در گسترش بخش خدمات خود موفق است. نرخ رشد بخش کشاورزی 2.77 درصد و بخش صنعت 3.57 درصد تخمین زده شده است.

از سوی دیگر دولت امیدوار است که در پایان سال 2021 ، در 26 و 27 ماه می، بورس سهام پاکستان (PSX) به ترتیب شاهد بالاترین خرید و فروش به ترتیب با 1.56 میلیارد سهم و 2.21 میلیارد سهم باشد.

One thought on “ستایش مجله فوربز از تلاش دولت در احیای اقتصاد پاکستان در دوران کرونا

Comments are closed.