CPEC fits perfectly with Pakistan's geo-economic paradigm, says NSA Yusuf

کریدور اقتصادی چین و پاکستان کاملاً با الگوی اقتصادی-جغرافیایی پاکستان مطابقت دارد

بین المللی

مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) کاملاً منطبق با الگوی اقتصادی-جغرافیایی پاکستان است که اکنون چشم انداز دولت می باشد.

بر اساس بیانیه صادر شده از دفتر مشاور امنیت ملی، Nong Rong  سفیر چین در پاکستان با معید یوسف، مشاور امنیت ملی ملاقات کرد. در این دیدار، هر دو طرف، در مورد روابط دو جانبه و موارد مورد علاقه مشترک گفتگو کردند.

معید یوسف اظهار داشت که کریدور اقتصادی چین و پاکستان یک پروژه شاخص است و از نظر هر دو کشور در موفقیت آن بحثی نیست. وی افزود: پاکستان و چین از زمان برقراری روابط دیپلماتیک همیشه از روابط قوی و نزدیک برخوردار بوده اند.

CPEC fits perfectly with Pakistan's geo-economic paradigm, says NSA Yusuf

حرکت همسوی پاکستان و چین با چشم انداز رشد و شکوفایی در منطقه

در ادامه، مشاور امنیت ملی پاکستان تاکید کرد: دو کشور اخیراً حتی نزدیکتر شده اند و از نظر استراتژیک با چشم انداز رشد و شکوفایی در منطقه همسو هستند.

او افزود: پاکستان و چین در یک جهت حرکت می کنند و تلاش های خود را برای دستیابی به هدف صلح و توسعه در منطقه انجام می دهند

سفیر چین نیز متعهد شد که کشورش به همکاری های قوی و طولانی مدت بین دو کشور ادامه خواهد داد. وی از تلاش های مداوم برای بهبود مستمر روابط پاکستان و چین قدردانی کرد.

CPEC

کریدور اقتصادی چین و پاکستان برای کل منطقه پیشرفت اقتصادی خواهد داشت

در تاریخ 24 می، نیز گزارش شد که سخنگوی وزارت امور خارجه چین از سخنان نخست وزیر عمران خان در مورد کریدور اقتصادی چین و پاکستان قدردانی کرد و گفت پکن در حال بحث و گفتگو با اشخاص ثالث از جمله افغانستان در مورد تمدید پروژه است.

پیش از این، نخست وزیر عمران خان گفته بود که کریدور اقتصادی چین و پاکستان نه تنها برای پاکستان بلکه برای کل منطقه پیشرفت اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که برنامه مبتکرانه کمربند و جاده (BRI) یک ابتکار همکاری اقتصادی بین المللی باز و فراگیر است که برای بهبود اتصال و دستیابی به توسعه مشترک اختصاص داده شده است.

وی افزود: CPEC  به عنوان پروژه های پیشگام طرح ابتدای كمربند و جاده، در زیرساخت ها، انرژی، بنادر و بوستان های صنعتی پیشرفت مهم و بزرگی داشته است.

CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR