Amazon-adds-Pakistan-scaled

پاکستان در فهرست فروشندگان تایید شده آمازون قرار می گیرد

کارآفرینی

آمازون به عنوان غول خرده فروشی آمریکایی، پاکستان را به طور رسمی به لیست فروشندگان تأیید شده خود اضافه کرده و فرصت بزرگی را برای تجارت الکترونیکی در این کشور گشود.

فروشندگان پاکستانی اکنون رسماً قادر به ایجاد شناسه آمازون و فروش محصولات خود در بستر جهانی خواهند بود.

Easy Steps to Open Amazon Sellers Account from Pakistan

عبدالرزاق داوود دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری گفت: این یک فرصت عالی برای جوانان پاکستانی، کسب و کارهای کوچک و زنان کارآفرین است.

دستیار ویژه نخست وزیر در امور سیاسی (SAPM) ، نیز در این خصوص گفت: این خبر مهمی برای برند ها و آژانس های بومی در پاکستان است. زیرا باعث پیشرفت و آغاز دوره جدیدی از تجارت الکترونیکی در کشور می شود.

Pakistan-Amazon-Sellers-Runway-Pakistan

افزایش پتانسیل صادراتی پاکستان با قرارگیری در لیست فروشندگان مورد تأیید آمازون

در ادامه دستیار ویژه نخست وزیر در امور سیاسی نوشت: آنچه در طول 10 سال گذشته در تاریخ پاکستان به دست نیامد، سرانجام توسط دولت فعلی انجام شده است. ممنون عمران خان.

او همچنین اظهار داشت: تبدیل شدن پاکستان به یک فروشنده مورد تأیید در آمازون باید به فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال میلیاردی برای کشور منجر شود. این امر همچنین باید پتانسیل صادراتی زیادی را برای این کشور بیاورد. زیرا فروشندگان پاکستانی اکنون رسماً قادر به ثبت نام با مشخصات محلی خود و فروش محصولات در سراسر جهان هستند.

Amazon adds Pakistan to approved sellers list

با این حال، این همچنین بدان معنی است که ما انتظارات بالاتری برای تحقق بخشیدن داریم. چراکه اکنون در یک بستر اصلی جهانی شناخته شده ایم. فروشندگان محلی برای حفظ کیفیت محصولات خود باید سخت کار کنند تا محصولات پاکستانی را در میان گزینه های برتر برای خریداران بین المللی قرار دهند.

One thought on “پاکستان در فهرست فروشندگان تایید شده آمازون قرار می گیرد

Comments are closed.