Iran-Pakistan 3rd border crossing launched

مراسم افتتاحیه گذرگاه مرزی بین المللی پاکستان و ایران در مند-پیشین

بین المللی

مراسم افتتاحیه سومین گذرگاه مرزی بین المللی پاکستان و ایران در مند-پیشین امروز با حضور وزیر تولیدات دفاعی پاکستان خانم زوبیده جلال و وزیر راه و شهرسازی ایران آقای محمد اسلامی برگزار شد. مقامات هر دو طرف نیز در مراسم افتتاحیه حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در ایران، زبیده جلال در سخنان خود در مراسم افتتاحیه گذرگاه مرزی بین المللی، گشودن این مرز را به عنوان نقطه عطفی مهم در روابط دو جانبه پاکستان و ایران خواند.

Iran-Pakistan 3rd border crossing launched

چرا که پس از گذرگاه های مرزی میرجاوه-تفتان و گبد-ریمدان، این سومین نقطه مرزی بین المللی بین دو کشور می باشد. علاوه بر تقویت تجارت، سفر و ارتباطات مردمی بین پاکستان و ایران، این گذرگاه مرزی بین المللی جدید با ارائه مسیری جایگزین، رفت و آمد زائرین از پاکستان را تسهیل می کند.

قبل از افتتاح مرز های مند-پیشین و گبد-ریمدان، میرجاوه-تفتان به عنوان تنها نقطه عبور بین المللی مرزی بین پاکستان و ایران برای دهه ها باقی بود. افتتاح مرز مند-پیشین ظرف مدت پنج ماه پس از افتتاح گذرگاه مرزی گبد-ریمدان در تاریخ 29 آذر 1399 حادث گردید.

افتتاح مرز رسمی ریمدان گامی در جهت توسعه روابط دو کشور ایران پاکستان

دو کشور همچنین سایر نقاط عبور و مروری در مکانهای مختلف تجارت و جابجایی مرزی افراد بومی ساکن صرفا در سیستم راهداری دو طرف مرز را حفظ می کنند.

Iran-Pakistan 3rd border crossing launched

گفتنی است افتتاح نقطه مرزی جدید در حالی صورت گرفت که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در یک سفر سه روزه به ایران آمده است.

منبع: روابط عمومی سفارت جمهوری اسلامی پاکستان