Facebook Has A Big Announcement For Pakistan

راه اندازی سه پروژه بزرگ فیس بوک در پاکستان

کارآفرینی

گفته می شود که غول شبکه های اجتماعی فیس بوک در نظر دارد سه پروژه جدید را در پاکستان راه اندازی کند.

طبق منابع، در حال حاضر تلاش های عمده ای برای ایجاد دفترهای شرکت های مشهور رسانه های اجتماعی از جمله فیس بوک در پاکستان در جریان است.

مشاور وزیر ارشد KP در زمینه علوم، فناوری وIT، ضیا الله بانگاش، اعلام کرد که جلسه ای بین اعضای مدیریت فیس بوک، نمایندگان مربوط به اداره مخابرات پاکستان (PTA) و کارشناسان فناوری اطلاعات تشکیل شده است. موضوعات مربوط به قانونگذاری و انطباق نیز مورد بحث قرار گرفت.

در حالی که این نشست در جبهه های مختلف پیشرفت خوبی داشت، بانگاش توضیح داد که فیس بوک قصد دارد با ایجاد دفتر در آینده نزدیک به کشور کمک کند.

مشابه یوتیوب، فیسبوک در حال برنامه ریزی برای کسب درآمد از مدل سرگرمی خود است تا افراد و سازندگان محتوای ویدیویی که می خواهند درآمد بالایی کسب کنند از آن بهره مند شوند.

گفتنی است پیش از این نیز این غول شبکه های اجتماعی در برنامه های زیادی از جمله برنامه های توانمندسازی جوانان و نیز برنامه های مرتبط با کنترل بیماری کرونا در پاکستان مشارکت داشته است.

سرمایه گذاری های فیس بوک در برنامه های پاکستان با تمرکز بر فعالیت های علمی و کارآفرینی جوانان کشور