ویزاهای کوتاه مدت پاکستان

ویزاهای کوتاه مدت پاکستان از مجوزهای امنیتی معاف هستند

اخبار ملی

با توجه به سیاست جدید وزارت کشور ویزای کار سه ماهه و ویزای پزشکی یک ماهه در طی 48 ساعت صادر می شود و در حال حاضر ویزاهای کوتاه مدت پاکستان از مجوزهای امنیتی معاف می شوند.

طبق سیاست جدید در خصوص ویزاهای کوتاه مدت پاکستان ، ویزای کار سه ماهه و یک ماهه پزشکی ظرف 48 ساعت از زمان درخواست صادر می شود. مجوز امنیتی برای ویزای پزشکی نیز یک ساله ظرف 30 روز اعطا می شود. با این حال، برای ویزاهای طولانی مدت کار، ارائه تصویب نامه امنیتی، نامه کار و سایر اسناد هنوز اجباری است.

صدور ویزای دو ساله پاکستان برای پیگیری کارهای دانشگاهی

به طور جداگانه، ویزای دو ساله برای خارجیانی که برای انجام کارهای دانشگاهی از پاکستان بازدید می کنند، صادر می شود. با این وجود، برای دریافت ویزا ، مجوز ارائه امنیتی و NOC ، از نهادهای امنیتی ضروری است

اخبار مرتبط: ارائه خدمات ویزای الکترونیک پاکستان :خبر خوب برای گردشگران و تجار خارجی

گفتنی است پیش از این نیز، شیخ رشید پس از تصدی وزارت کشور و تغییر در بخش های زیرمجموعه خود از تغییرات عمده و همچنین از صدور ویزای آنلاین خبر داده بود.