کویید 19 اکسفورد

محقق پاکستانی، اولین ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد را توسعه می دهد

علمی و فناوری

دانشمند پاکستانی، زیل هما، با توسعه اولین ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد که به ارزیابی واکنش ایالاتی به سمت مقابله با بیمارهای همه گیر کمک می کند، تاریخ ساز شد.

کمیسیون عالی انگلیس، در پیامی توئیتری با عنوان جشن زنان در علم امروز!، از تلاش­های محقق پاکستانی برای توسعه اولین ردیاب جهانی پاسخ کووید19 اکسفورد قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: به محقق زیل هما، که مدرک ارشدش را از UniofOxford  کسب کرد، افتخار می کنیم. مشاده مشارکت وی برای توسعه اولین ردیاب پاسخ دولتی کووید  19 آکسفورد که به ردیابی و مقایسه پاسخ ­های سیاسی در سراسر جهان کمک می ‎کند، خارق ‎العاده است.

نحوه عملکرد ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد توسعه داده شده توسط محقق پاکستانی

ردیاب به طور سیستماتیک اطلاعات مربوط به چندین واکنش سیاسیمعمول مختلف را که دولت برای پاسخگویی به همه­گیری در 18 شاخص مانند تعطیلی مدارس و محدودیت های سفر اتخاذ کرده است، جمع می­ کند. سپس این اطلاعات قابلیت ارزیابی دارند.

ردیاب پاسخ دولتی کویید 19 اکسفورد توسعه داده شده توسط محقق پاکستانی اکنون اطلاعات بیش از 180 کشور جهان را در اختیار دارد.