تایید واکسن چینی کرونا مربوط به شرکت CanSinoBio در پاکستان

دکتر فیصل سلطان، دستیار ویژه نخست وزیر در بهداشت اطلاع داد که پاکستان، واکسن چینی کرونا مربوط به شرکت CanSinoBio  را برای استفاده اضطراری تأیید کرده است. دکتر فیصل سلطان … ادامه خواندن تایید واکسن چینی کرونا مربوط به شرکت CanSinoBio در پاکستان