ائتلاف نظامی کشور های اسلامی

راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان رئیس ائتلاف نظامی کشور های اسلامی

اخبار ملی

خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در روز جمعه تایید کرد که راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان به عنوان رئیس ائتلاف نظامی کشور های اسلامی منصوب شد

 در طی یک بحث نشان داده شده در تلویزیون جیو روز جمعه، آصف تاکید کرد که توافق در این زمینه نهایی شده است و راحیل شریف رئیس این ائتلاف نظامی کشور های اسلامی مسئولیت نظامی را برعهده گرفته است.

او بر این معتقد است که شکل گیری چنین اتحادی گام خوبی برای مبارزه با تروریسم در منطقه است.

مرکز این ائتلاف کشور های اسلامی در ریاض است و این ائتلاف به عنوان یک پلت فرم برای همکاری امنیتی، از جمله ارائه آموزش، تجهیزات و نیروهای نظامی و دخالت عالمان دینی برای مقابله با افراط گرایی در خدمت پیش بینی شده بود.