PM Khan inaugurates two new national parks in Gilgit-Baltistan

ایجاد دو پارک ملی جدید در گیلگیت-بالتستان

گردشگری

نخست وزیر عمران خان از ایجاد دو پارک ملی در ارتفاعات بالا در گیلگیت-بالتستان با مساحت 3،600 کیلومتر مربع خبر می دهد که تقریباً 5 درصد از مساحت  گیلگت بلتستان است.

این دو پارک ملی تحت عنوان “برنامه مبتکرانه مناطق حفاظت شده” نخست وزیر می باشد. هدف این طرح اطمینان از حفاظت و نگهداری از دارایی های طبیعی پاکستان از طریق تعیین و مدیریت آن به عنوان پارک های ملی است.

In green jobs boost, communities get bigger role running Pakistan's national parks

دو پارک جدید با نام های پارک ملی هیمالیا و “پارک ملی Nanga Parbat دارای مناطق اکولوژیکی منحصر به فرد با تنوع زیستی غنی در ارتفاع بالا و همچنین گونه های گیاهی و جانوری با ارزش هستند. در این پارک ها همچنین حیوانات وحشی بومی منطقه نگهداری می شوند که در معرض خطر هستند مانند پلنگ برفی، خرس قهوه ای هیمالیا، بزکوهی ، مارخور و …

تعداد پارک های ملی کشور در سال 2018 سی پارک بود. در حال حاضر ، بر اساس این طرح ، فقط در مدت هشت ماه، تعداد پارک های ملی در تمام ایالت ها 1.5 برابر شده است.

نخست وزیر پاکستان همچنین ایجاد اولین “خدمات پارک های ملی” گیگلگت را تأیید کرد که به گفته وی 5000 شغل سبز برای جوانان در ایالت فراهم می کند.

PM Khan inaugurates two new national parks in Gilgit-Baltistan

طرح راهرو طبیعت برای اتصال ایالت های خیبرپختونخوا، گیلگیت-بالتستان و منطقه آزاد کشمیر

با اعلام این دو پارک ملی، یک راهرو طبیعت منحصر به فرد در سطح جهان نیز تشکیل شده است که منطقه ای با ارتفاع زیاد (بیش از 10،000 فوت) را طی می کند و ایالت های خیبرپختونخوا و منطقه آزاد کشمیر را از طریق گیلگیت-بالتستان متصل می کند.

این یک راهرو محافظت شده و مدیریت شده برای حفظ حیات وحش منطقه، از جمله پلنگ برفی نمادین و حیوان ملی پاکستان مارخور می باشد که در این منطقه وجود دارند.

PM Imran inaugurates two highest national parks in Gilgit-Baltistan

عمران خان همچنین در مورد ابتکار مربوطه برای نجات گوسفند وحشی در معرض خطر لاداخ ، خبر داد. برنامه ای که طی آن یک محوطه تولید مثل در اسکاردو در زیستگاه طبیعی این گونه رو به کاهش، ساخته شده است تا تعداد آن افزایش یابد.

بر اساس گزارش ها، سه گونه ماده از قبل در منطقه وجود داشت که در حال حصارکشی است.  یک گونه نر از بونجی به گیلگیت-بالتستان منتقل شده است. این اولین آزمایش در نوع خود برای نجات این گونه بومی پاکستان و هند است که به شدت در معرض خطر می باشد.

One thought on “ایجاد دو پارک ملی جدید در گیلگیت-بالتستان

Comments are closed.