ساخت مقاصد گردشگری در سواحل گوادر و لاسبلا توسط دولت بلوچستان پاکستان

گردشگری

وزیر ارشد ایالت بلوچستان پاکستان، جام كمال خان از ساخت و شروع فعالیت مقاصد گردشگری را در سواحل گوادر و لاسبلا قرار خواهد داد.

میرعبدالرئوف ریند، هماهنگ کننده امور وزیر ارشد گفت که به زودی کار ساخت دو استراحتگاه Marine Drive در سواحل گوادر و منطقه کند مالیر در لاسبلا آغاز می شود.

Kund Malir coastline, Balochistan

اداره توسعه ساحلی بلوچستان (BCDA) در حال ساخت این اقامتگاه های توریستی است. به طور کلی، 1075 میلیون روپیه برای به روزرسانی خط ساحلی 770 کیلومتر تصویب شده است. این شامل کاشت درخت در سراسر خط ساحلی، توسعه استراحتگاه های جدید و هتل ها و تهیه اسکله ها و امکانات ورزش های آبی برای گردشگران می باشد.

پاکستان؛ مقصد سفر من: تصاویری که دیدگاه شما را در مورد سواحل نیلگون گوادر تغییر می دهد

دولت بلوچستان در نظر دارد تا مناطق تفریحی در سواحل گوادر ، پاسنی، اورمارا، کند مالیر، دامب و گیدانی را توسعه دهد.

Top 10 Remarkable Places to Visit in Gwadar

راه اندازی پنج پارک ساحلی در مناطق ساحلی ایالت بلوچستان

علاوه بر این، داره توسعه ساحلی بلوچستان  قصد دارد پنج پارک ساحلی در مناطق ساحلی با هزینه روپیه . 250 میلیون روپیه احداث کند. 150 میلیون روپیه برای ایجاد خانه های استراحت، رستوران ها، متل ها، زنجیره های فست فود بین المللی و مراکز واکنش اضطراری در مقاصد گردشگری ساحلی در طول سال مالی جاری اختصاص داده شده است.

از آنجا که ماهیگیری منبع اصلی اشتغال مردم در مناطق ساحلی است، دولت ایالت همچنین در نظر دارد طرح قایق های سبز بلوچستان را به ارزش 500 میلیون روپیه برای ماهیگیران معرفی کند. همچنین یک گزارش امکان سنجی برای مصرف 200 میلیون برای اختصاص هشت منطقه ماهیگیری در مناطق ساحلی در حال انجام است.

Gwadar beach, Balochistan

تبدیل جزایر پاکستان به یکی از مهمترین نقاط گردشگری تبدیل می شود