موزه تاکسیلا و ویرانه تکسیلا در پاکستان

ویرانه تکسیلا در پاکستان : سرزمینی که در تاریخ جاودان شده است.

گردشگری

ویرانه تکسیلا در پاکستان یا تکشَیلا نام مکان باستانشناختی مهم در پاکستان کنونی‌است که در ۱۹۸۰ تاکسیلا به فهرست میراث جهانی یونسکوافزوده‌شد.

ویرانه تکسیلا در پاکستان یا تکشَیلا نام مکان باستانشناختی مهم در   پاکستان کنونی‌است. تاکسیلا در بردارندهٔ ویرانه‌های شهر گندارهای تاکشاشیلا -که مرکز مهم ودایی-هندو و بودایی میان سدهٔ ششم میلادی تا سدهٔ پنجم پس از میلاد بوده‌است-می‌باشد. در ۱۹۸۰ تاکسیلا به فهرست میراث جهانی یونسکوافزوده‌شد.

 

از دید تاریخی تاکسیلا در تقاطع سه راه مهم داد و ستد جای‌گرفته‌بود؛ راه بزرگ شاهی پاتلیپوتره از شمال باختری به سوی بلخ و پیشاور؛ و راه کشمیرو آسیای میانه از سوی سرینگر و مانسهرا و درهٔ هریپور از میان گذرگاه خنجراب به جاده ابریشم. تاکسیلا امرزه در ۳۵ کیلومتری باختر محدودهٔ اسلام‌آباد و و شمال باختری راولپندی در پنجاب می‌باشد.

 

در ۵۱۸ (پیش از میلاد) داریوش بزرگ تاکسیلا را به مرزهای هخامنشی افزود. در ۳۲۶ (پیش از میلاد)اسکندر مقدونی آمبهی پادشه تاکسیلا را به زیر فرمان خود درآورد. در ۳۲۱ (پیش از میلاد)چندره‌گوپتا مئوریه تاکسیلا را نیز به امپراتوری خود افزود.

 

چند تا عکس از ویرانه تکسیلا در پاکستان گندارهای

ویرانه تکسیلا در پاکستان - 6

ویرانه تکسیلا در پاکستان - 5

ویرانه تکسیلا در پاکستان -4

ویرانه تکسیلا در پاکستان -3

ویرانه تکسیلا در پاکستان - 2

ویرانه تکسیلا در پاکستان -1