PTCL In Collaborate With Shaukat Khanum take Breast Cancer Awareness

همکاری شرکت مخابرات پاکستان با بیمارستان شوکت خانم در کمپین آگاهی از سرطان پستان

سبک زندگی

شرکت مخابرات پاکستان (PTCL) به رسالت اجتماعی خود برای ایجاد آگاهی از سرطان پستان در این سازمان و در سراسر پاکستان می پردازد.

با همکاری بیمارستان سرطان و مرکز تحقیقات یادبود سرطان شوکت خانوم، وبینار ویژه ای نه تنها برای کارمندان زن شرکت مخابرات پاکستان بلکه برای اعضای زن خانواده کارمندان مرد شرکت نیز برگزار شد.

PTCL in Collaboration with Shaukat Khanum Conducts Breast Cancer Awareness Session

این جلسه آنلاین با هدف آگاهی از خودآزمایی و باورهای نادرست پیرامون این بیماری صورت گرفت. سخنران مهمان، دکتر Umm-e-Farwa Ali Zaidi  از دانشگاه پزشکی جناح ایالت سند، در مورد خطرات سرطان پستان و اینکه چگونه تشخیص زود هنگام می تواند به مردم امکان زندگی سالم را بدهد، توضیحاتی ارائه داد.

همچنین سخنران اطلاعات مفصلی در مورد روش خودآزمایی ارائه و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

برگزاری دوره آموزشی مختلف توسط شرکت مخابرات پاکستان

سید مظهر حسین، مدیر ارشد منابع انسانی گروه PTCL و Ufone ، گفت: PTCL به عنوان یک سازمان، تلاش می کند تا یک محیط کار سالم را فراهم کند و جلساتی را برای ایجاد آگاهی در مورد موضوعات مختلف مانند تندرستی ذهنی و جسمی و استرس برگزار کند. مدیریت و تعادل بین زندگی و کار، از جمله دیگر بحث های دوره های آموزشی می باشد.

سرطان پستان در جهان و پاکستان روز به روز در حال افزایش است و نیاز مبرم به آموزش مردم و گسترش آگاهی از سرطان پستان و به خصوص در مورد تشخیص زودهنگام برای نجات جان انسان ها وجود دارد. همکاری ما با بیمارستان شوکت خانم شاهدی بر تعهد ما در قبال این هدف است.

Breast Cancer Awareness

علاوه بر این وبینار، PTCL  یک کمپین جامع دیجیتال آگاهی از سرطان پستان برای کارکنان زن خود تحت “انجمن صورتی” را برگزار نمود.

نخست وزیر پاکستان به کمپین آگاهی از سرطان پستان می پیوندد

گفتنی است PTCL برای نشان دادن همبستگی با هدف، آرم شرکت خود را در تمام سیستم های عامل و رسانه های اجتماعی به رنگ صورتی درآورده است.

PTCL's Headquarter Building Illuminated Pink for Breast Cancer Awareness Month

دیدگاهتان را بنویسید