Resident Pakistanis Can Invest in Naya Pakistan Certificate

افتتاح حساب ارزی بین المللی و سرمایه گذاری در گواهی نایا پاکستان برای پاکستانی های مقیم کشور

اخبار ملی

پاکستانی های مقیم کشور که دارای دارایی های در خارج از پاکستان هستند نیز می توانند با افتتاح حساب ارزی بین المللی (FCVA) در گواهینامه های نیا پاکستان (NPC) با دلار آمریکا سرمایه گذاری کنند.

افتتاح حساب ارزی بین المللی (FCVA) و سرمایه گذاری در گواهینامه های نیا پاکستان (NPC) مشروط بر این است که هر فرد پاکستانی در آخرین اظهارنامه ثروت خود که به هیئت درآمد فدرال (FBR) ارائه شده است، دارایی خود را اعلام کند.

 Naya Pakistan certificates

جزئیات شرایط افتتاح حساب ارزی بین المللی

طبق بیانیه بانک دولتی پاکستان، این پاکستانی های مقیم باید در زمان افتتاح حساب ارزی بین المللی شرایطی را از جمله ارائه آخرین اظهارنامه ثروت خود را که در FBR امضا شده یا گواهی نامه نشان دهنده ارزش دارایی های خود را در خارج از کشور که در آخرین اظهارنامه FBR پر شده است را رعایت کنند.

این سرمایه گذاری باید از طریق حواله های خارج از کشور تأمین شود و کل سرمایه گذاری آنها از جمله گواهینامه های نیا پاکستان از طریق FCVA  نباید از ارزش دارایی های خارج از کشور اعلام شده در اظهارنامه ثروت به اضافه افزایش بهای اموال بیشتر باشد. زیرا این امر می تواند ناشی از سود حاصل از آن و / یا سود حاصل از فروش آن باشد.

Resident Pakistanis Can Invest in Naya Pakistan Certificate

در بخشنامه بانک دولتی همچنین آمده است كه بانك هاي عامل در حال پردازش درخواست هاي سرمايه گذاري در گواهینامه های نیا پاکستان يا ساير راه هاي مجاز توسط ساكنين پاكستاني كه حساب ارزی بین المللی را باز كرده اند می باشند. بدین ترتیب این بانک ها از رعايت شرايط گفته شده اطمينان حاصل مي كنند. بقیه مراحل سرمایه گذاری در NPC همان روال قبلی است.

One thought on “افتتاح حساب ارزی بین المللی و سرمایه گذاری در گواهی نایا پاکستان برای پاکستانی های مقیم کشور

دیدگاهتان را بنویسید