CPEC an opportunity to address food security concerns in Pakistan

همکاری شرکت های چینی و پاکستانی در حوزه کشاورزی در فاز دوم کریدور اقتصادی چین پاکستان (CPEC)

بین المللی

در فاز دوم کریدور اقتصادی چین پاکستان (CPEC) هشت موسسع کشاورزی جدید در پاکستان تاسیس می گیرد و فعالیت شرکت های چینی و پاکستانی  افزایش می یابد.

همکاری های کشاورزی و صنعت یکی از بخش های مهم تحت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) در مرحله دوم است که چین، راه اندازی هشت موسسه کشاورزی جدید در پاکستان را اعلام کرده است. این امر توسط بخش خصوصی هدایت خواهد شد و هر دو دولت آن را تسهیل می کنند.

CPEC touching new heights 8 agricultural institutes to be set up under CPEC phase II

در این مرحله، شرکت های چینی با شرکت های پاکستانی سرمایه گذاری مشترک ایجاد می کنند و دولت ها این همکاری را تسهیل می کنند. این مراکز بر روی تحقیقات مشترک برای افزایش بهره وری محصولات متمرکز خواهند بود و به انتقال فناوری از چین به پاکستان برای خودکفایی پاکستان در برابر کشاورزی کمک خواهند کرد.

حوزه های فعالیت شرکت های چینی و پاکستانی فعال در حوزه کشاورزی

کشاورزی یکی از هفت ستون برنامه بلند مدت CPEC است. توافق شده است که هر دو کشور در زمینه افزایش همکاری در بخش کشاورزی فعالیت نمایند.

بخش خصوصی چین با شرکت های پاکستانی سرمایه گذاری مشترک خواهد کرد. یک مرکز تحقیقاتی پیشرو با تمرکز بر کنترل آفات در کراچی مستقر خواهد شد. همچنین تحقیقاتی در مورد حشرات و آفات و چگونگی محافظت از دانه ها و گیاهان در برابر این آفات انجام خواهد شد.

China To Set Up 8 Agri Institutes In Pakistan Under CPEC Phase-Ii

هر دو کشور توافق کرده اند که برای تولید محصولات  با کیفیت بالا، به ویژه بذر، که به شدت در پاکستان مورد نیاز است، با هم کار کنند. کیفیت بذر در اولویت اصلی تولید سالم است. بنابراین، برای بهبود کیفیت بذر، یک موسسه تحقیقاتی دیگر تأسیس می شود که از آنجا بذرهای با کیفیت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. علاوه بر این، استانداردهایی برای افزایش تولید محصولات تنظیم می شود.

از آنجا که شرکت های چینی از نظر فناوری و تجربه بسیار جلو هستند، این امر به ایجاد توانایی شرکت های پاکستانی کمک می کند. همچنین راه انتقال فناوری را ایجاد خواهد کرد. این همکاری به شرکت های پاکستانی کمک خواهد کرد تا به دلیل حضور شرکت های چینی در بازارهایشان، تجارت خود را تأمین کنند.

فرآوری محصولات کشاورزی یکی دیگر از بخش های است که چین به همکاری با پاکستان می پردازد. مطابق تعهد به سرمایه گذاری در مناطقی از جنوب بلوچستان، یک کارخانه فرآوری خرما در بلوچستان ایجاد خواهد شد. پیاز، انبه و فرآوری گوشت از دیگر مواردی است که چین و پاکستان بر روی آن کار می کنند. بسیاری از مواد غذایی دیگر مانند حبوبات، برنج، گندم، میوه ها، سبزیجات و غیره وجود دارند که نیازمند فرآوری می باشند.

China fully supporting Pakistan to revamp Agriculture Sector

One thought on “همکاری شرکت های چینی و پاکستانی در حوزه کشاورزی در فاز دوم کریدور اقتصادی چین پاکستان (CPEC)

Comments are closed.