Pakistan offered new Afghan visa policy

معرفی سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان از سوی پاکستان

بین المللی

محمد صدیق، نماینده ویژه نخست وزیر عمران خان در افغانستان گفت که کابینه پاکستان سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان از جمله دانشجویان و بازرگانان و همچنین ویزای جدید سلامت را تصویب کرده است.

سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان از نظر دامنه و کاربرد لیبرال است. جنبه های مختلف ویزا مانند مدت اقامت، مدت اعتبار ویزا و تعداد ورودی ها در پاکستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر به ویژه بازدید برادران افغان، دانشجویان، تجار، سرمایه گذاران و بیماران پزشکی افغان را تسهیل می کند.

سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان از سوی پاکستان در حالی معرفی شد که هنوز مدت زیادی از سفر سه روزه عبدالله عبدالله ، رئیس شورای عالی آشتی ملی در افغانستان به پاکستان نمی گذرد.

pakistan VISA

جزئیات سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان

با توجه به جزئیات، به بیماران همچنین ویزای حداکثر شش ماهه در مرز تورخوم اعطا می شود تا دردسر سفر به سفارت پاکستان در کابل یا کنسولگری های پاکستان نمایندگی های پاکستان را نداشته باشند.

ماموریت دولتی پاکستان در افغانستان نیز در حال حاضر می توانند ویزای بازدید را به مدت یک سال با چندین بار ورود و ویزای تجاری تا پنج سال اعطا کنند، که در پاکستان قابل تمدید خواهد بود.

از سوی دیگر، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال دانشجویان افغان، کابینه تصمیم گرفته بود که آنها می توانند به جای ویزای یک ساله، ویزای کل مدت تحصیل خود را دریافت کنند.

An Afghan woman holds her passport for the camera as she arrived with others to return to their home country at the border post in Torkham

به گفته دبیرخانه شورای ملی، تصویب سیاست جدید ویزا برای شهروندان افغانستان در طی رایزنی های گسترده مجلس طی سه ماه گذشته انجام گردید. زمانی که رئیس مجلس شورای ملی، اسد قیصر به این موضوع توجه کرد و یک کارگزار پارلمانی را برای حل آن تشکیل داد. این سیاست جدید ویزا در چشم انداز روابط برادرانه پاکستان با افغانستان تنظیم شده است و رویکردی مردم محور دارد چراکه به نزدیکتر شدن مردم دو کشور کمک خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید