Punjab Rozgar Scheme 2020 Step by Step Guide to Apply Online

اجرای بزرگترین برنامه اشتغال ایالت پنجاب پاکستان در دوران کرونا

کارآفرینی

وزیر ارشد ایالت پنجاب عثمان بزدار بزرگترین برنامه اشتغال با نام طرح روزگار پنجاب را افتتاح کرد.

هنگام سخنرانی در مراسم تحلیف بزرگترین برنامه اشتغال ، عثمان بزدار گفت که دولت اولویت را برای ارائه وام های آسان به ارزش بیش از 30 میلیارد روپیه به جوانان تحت این طرح تعیین می کند که با حمایت بانک پنجاب و شرکت صنایع کوچک پنجاب (PSIC) راه اندازی شده است.

Buzdar opens Punjab Rozgar scheme

طرح روزگار پنجاب رشد اقتصادی ایالت را از منفی به مثبت می رساند در حالی که همه بخش های ایالت از آن بهره مند می شوند.

وی گفت که ابتکار عمل برای تبدیل مهارت های جوانان به سرمایه گذاری توسط دولت ایالتی انجام شده است.

1 Punjab-Rozgar-Scheme-2020-Apply-Online

جزئیات برنامه اشتغال با نام طرح روزگار پنجاب

طبق برنامه اشتغال با نام طرح روزگار پنجاب، علاوه بر کمک به شرکت های کوچک و متوسط برای بهبود از بحران ویروس کرونا، به شهروندان وام های آسان به ارزش بیش از 30 میلیارد روپیه برای مشاغل جدید و در حال اجرا اعطا خواهد شد.

افراد تراجنسیتی همچنین می توانند از تسهیلات آسان وام استفاده کنند، در حالی که دولت طرحی را برای ارائه وام با نرخ کم برای زنان نیز نهایی می کند.

عثمان بزدار پیش از این در 8 سپتامبر اعلام کرده بود که برنامه اشتغال را برای ارائه وام های آسان به ارزش 30 میلیارد روپیه برای مشاغل جدید و در حال اجرا را آغاز می کند. وی گفته بود که دولت ایالت در طول بحران COVID-19 به مشاغل آسیب دیده کمک مالی می کند.

Punjab Rozgar Scheme-Online

او همچنین اعلام کرده بود که با این طرح ها نسل جوان نه تنها مهارت های خود را پرورش می دهد، بلکه زمینه اشتغال آنها نیز فراهم می شود.

همچنین دولت به کسانی که به دلیل کمبود منابع نتوانسته اند کار خود را شروع کنند با ارائه وام با کمترین میزان سود، فرصت دوباره می دهد.

بدین ترتیب طرح روزگار پنجاب تنها یک طرح وام مانند گذشته نخواهد بود زیرا بانک ها نقش فعالی در این طرح بازی می کنند و رهنمودهایی را به وام گیرندگان ارائه می دهند تا تجارت خود را به یک داستان موفقیت آمیز تبدیل کنند. این طرح 16000 فرصت شغلی جدید ایجاد می کند.