1 PM wears pink ribbon to join breast cancer awareness drive

نخست وزیر پاکستان به کمپین آگاهی از سرطان پستان می پیوندد

اخبار ملی

نخست وزیر پاکستان به مناسبت آغاز ماه اکتبر ماه آگاهی از سرطان پستان ، از یک روبان صورتی استفاده می کند.

عمران خان نخست وزیر روز پنجشنبه به عنوان بخشی از کمپین آگاهی از سرطان پستان که هدف آن پیشگیری از بیماری از طریق تشخیص زودهنگام و از بین بردن تابوهای این بیماری است، روبان صورتی را بر روی لباس خود نصب نمود.

 

دفتر نخست وزیر تصویری از وی را منتشر کرد. این بخشی از برنامه بانوی اول سامینا عارف الوی برای ایجاد آگاهی گسترده در مورد بیماری در کشور است. ربان صورتی توسط رئیس جمهور دکتر عارف علوی از طریق نامه ای به دفتر نخست وزیر ارسال گردید و از وی خواسته که در اول اکتبر یا در طول ماه، در صورت امکان، آن را استفاده کند تا به مردم پیام دهد تا بیماری کشنده را شکست دهد.

First lady Samina Alvi on

لزوم آگاهی از سرطان پستان از دیدگاه دکتر عارف علوی

سرطان پستان به عنوان شایع ترین بدخیمی در میان زنان پاکستانی شناخته شده است و دختران جوان نیز اکنون به آن مبتلا شده اند.

در این خصوص رئیس جمهور پاکستان دکتر عارف علوی می گوید: این وضعیت هشدار دهنده توجه فوری ما را برای افزایش آگاهی از سرطان پستان و آگاهی از خودآزمایی و تشخیص زودهنگام برای نجات جان انسانها می طلبد.

1 Ladies participate in Breast Cancer Awareness walk at Liberty C

در پایان نخست وزیر پاکستان تلاش بانوی اول را برای آگاهی برای کمک به نجات هزاران نفر از انسانهای را ارزشمند دانست.

گفتنی است روبان صورتی رنگ سمبل جهانی بیماری سرطان پستان است که به نشانه آگاهی ‌بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه، از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.

cancer

One thought on “نخست وزیر پاکستان به کمپین آگاهی از سرطان پستان می پیوندد

دیدگاهتان را بنویسید