گیلگیت-بلتستان به عنوان ایالت جدید پاکستان معرفی می شود

اخبار ملی

وزیر کشمیر و امور گیلگیت-بلتستان علی امین گنداپور می گوید که نخست وزیر عمران خان قصد سفر و معرفی گیلگیت-بلتستان به عنوان ایالت جدید پاکستان را دارد.

وزیر امور کشمیر و گیلگیت-بلتستان علی امین گنداپور روز چهارشنبه اظهار داشت که دولت تصمیم گرفته است وضعیت گلگیت-بلتستان را به یک ایالت جدید پاکستان تغییر دهد که شامل کلیه حقوق اساسی و نمایندگی در مجلس سنا و مجلس ملی است.

وی در ادامه گفت که عمران خان نخست وزیر پاکستان به زودی به ایالت جدید پاکستان سفر می کند و توسعه آن را به طور رسمی اعلام می کند. بدین ترتیب گیلگیت-بلتستان از نمایندگی کافی در تمام ارگانهای اساسی پاکستان برخوردار خواهد شد.

اعطا حقوق اساسی برای ایالت جدید پاکستان

وزیر گنداپور به هیئت روزنامه نگاران G-B اطلاع داد: پس از مشورت با همه ذینفعان، دولت فدرال تصمیم گرفته است كه اصولاً حقوق اساسی را به گیلگیت-بلتستان اعطا كند.

با این حال، گنداپور تأکید کرد که یارانه و معافیت مالیاتی گندم که به منطقه داده شده است، حتی با اعطای حقوق اساسی، پس گرفته نخواهد شد. وی افزود: تا زمانی که مردم آنجا روی پاهای خود بایستند، آنها از این امکانات لذت خواهند برد.

در ادمه وزیر اظهار داشت که غفلت از مردم گیلگیت-بلتستان به پایان خواهد رسید و مراحل دیگری برای توسعه ایالت جدید در حال انجام است

سرمایه گذاری در آینده گیلگیت-بلتستان به عنوان ایالت جدید پاکستان

علی امین گنداپور گفت: برای ارائه خدمات بهداشتی بهتر به مردم گیلگیت-بلتستان دولت دستگاههای ام آر آی و سی تی اسكن را به تمام بیمارستان های ستادی منطقه ارائه می دهد.

مبلمان به همه مدارس ارائه می شود. خانه های استراحت در حدود 70 مکان برای ترویج گردشگری ایجاد می شود. به مردم محلی وام داده می شود تا در مقاصد گردشگری کلبه و مهمانسرا بسازند.

همچنین وزیر گنداپور گفت که دولت وظیفه احداث یک تونل در بالای بابوسر را برای بهبود امکانات حمل و نقل مناطق برعهده دارد. این امر این سفر در گیلگیت-بلتستان از طریق بابوسر را در طول سال امکان پذیر می کند.

برای محافظت از بیابان و حیات وحش، بابوسر به عنوان یک منطقه حفاظت شده اعلام می شود. علاوه بر این، موسسات آموزش عالی از جمله دانشکده های پزشکی و مهندسی و همچنین یک سیاست معدنی برای این منطقه در ایالت جدید پاکستان ایجاد می شود.