عمران خان نخست وزیری که بر قلب مردم حکومت می کند

اخبار ملی

مردم پاکستان رضایت ۹۳ درصدی مردم پاکستان از عملکرد دولت عمران خان بر اساس آخرین نظرسنجی‌ ها در این کشور دارند.

رضایت عمومی 93 درصدی از عملکرد دولت عمران خان به نوعی بیانگر این است که وی توانسته قلب مردمش را به دست آورد.

حدود 16 هزار نفر در این نظرسنجی مربوط به تحقیقات مجله خلیج شرکت کردند که 93 درصد آن ها نسبت به دولت عمران‌خان و عملکرد تیم وی اظهار رضایت کرده‌اند و آن را بهتر از نخست ‌وزیران گذشته که از حزب نواز وحزب مردم بودند، دانسته ‌اند.

عبور پاکستان از شرایط بحرانی بیماری همه گیر تحت مدیریت عمران ‌خان

عمران خان در دوران مدیریت خود توانست به خوبی مشکلاتی همچون بیماری همه گیر و یا نوسانات ارز را مدیریت کند که منجر به رضایت بالای مردم از عملکرد دولتش گردید.

همچنین نخست وزیر پاکستان توجه ویژه ای به قشر متوسط و کم درآمد جامعه دارد و در مناسبت های مختلف به دلجویی از آن ها می پردازد. حتی وی در اقدام نمادین به خانه بی پناهان سرزده و با آن ها غذا می خورد.

دیدار صمیمی نخست وزیر پاکستان با ساکنان یکی خانه های بی خانمان

از سوی دیگر عمران‌خان طی روزهای اخیر نسبت به اصرار احزاب اپوزیسیون برای استعفای وی اعلام کرده است: مشکلی با فعالیت احزاب اپوزیسیون ندارد و مجوز برگزاری جلسه و هر نوع تحصن را برای آنها صادر خواهد کرد.