موج دوم ویروس کرونا

احتمال بروز موج دوم ویروس کرونا در پاکستان بسیار پایین است

آخرین خبر از ویروس کرونا, آنچه که از پاکستان بدانیم ؟, اخبار ملی

مطالعه منتشر شده در مجله دانشگاه آکسفورد نشان می دهند احتمال موج دوم ویروس کرونا در پاکستان پایین است.

آخرین مطالعه موسسه پیشرو بیماریهای خونی پاکستان نشان می دهد که احتمال وجود موج دوم ویروس کرونا در پاکستان بسیار پایین است  که باعث تقویت بیشتر سیاست دولت برای بازگشایی مشاغل می شود.

یک مطالعه مقطعی از ماه می تا جولای در انستیتوی ملی بیماری های خون (NIBD) کراچی که توسط مجله بهداشت عمومی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده، انجام شده است.

این مطالعه تحت عنوان چالش هایی برای به دست آوردن مصونیت گروهی برای COVID-19  توسط تیمی از میکروبیولوژیست ها، خون شناسان و آسیب شناسان به سرپرستی دکتر سامرین زیدی انجام شد، شامل تقریباً 1700 نفر از سه گروه مراقبت های بهداشتی، جامعه و کارگران صنعتی است. شرکت کنندگانشامل زن و مرد بالغ می باشد که در سنین 18 تا 60 سال بودند.

جزئیات مطالعه در مورد موج دوم ویروس کرونا در پاکستان

مطالعه انجام شده برای ارزیابی سطح آنتی بادی در گروه مختلفی از ساکنان برای درک شیوع در جامعه، نشان داد که 36 درصد از نیروی کار کراچی، بزرگترین شهر و پایتخت تجاری کشور، در حال حاضر مصونیت در برابر COVID-19 ایجاد کرده اند.

در این گزارش آمده است: این مطالعه برای ارزیابی شیوع آنتی بادی های ضد SARS-CoV-2 در مراکز درمانی مختلف و جمعیت جامعه از کراچی و با هدف ارزیابی اهمیت شیوع شیوع در این گروه ها آغاز شده است.

به گفته این گزارش، میزان شیوع کلی یا میزان ایمنی بدن 36٪ با بالاترین میزان آمار مثبت در کارمندان صنعتی (5/50٪) است ، در حالی که تنها 13٪ از کارکنان مراقبت های بهداشتی آزمایش مثبت داشتند.

در این گزارش آمده است: علاوه بر این ، اگر در دو ماه آینده 60٪ شیوع سرمی را در نظر بگیریم ، ایمنی گروهی دور از واقعیت نیست به شرطی که آنتی بادی ها با گذشت زمان کاهش نیابند.

مطالعه حاضر این احتمال را مطرح می کند که اگر قرار باشد 36٪ از جمعیت بزرگسال کراچی مثبت باشد، پس می توانیم فرض کنیم که در 2-3 ماه آینده 60٪ از جمعیت عمومی از نظر ایمنی مثبت می شوند.

سرپرست این مطالعه دکتر سامرین زیدی گفت: ما، بر اساس کاهش تدریجی موارد و سایر عوامل مرتبط، تصور می کنیم که احتمال موج دوم ویروس کرونا کم است.

گفتنی است در چند ماه گذشته تعداد موارد کرونا ویروس حدود 7000 نفر به فقط 400 موردروزانه کاهش یافته است و تلفات روزانه نیز تک رقمی می باشد.