PM urges people to serve homeless with dignity

دیدار صمیمی نخست وزیر پاکستان با ساکنان یکی خانه های بی خانمان

سبک زندگی

نخست وزیر عمران خان ضمن دیدار صمیمانه با افراد خانه های بی خانمان ، مردم را ترغیب می کند که با شان و احترام به این افراد خدمت کنند.

عمران خان نخست وزیر پاکستان از یک پناهگاه نمونه در اسلام آباد بازدید و با ساکنان آن ارتباط صمیمی برقرار نمود.

روز دوشنبه عمران خان نخست وزیر در راستای چشم انداز خود برای ایجاد پاکستان به عنوان یک کشور مرفه اسلامی، از مدل به روز شده خانه های بی خانمان با نام پناهگاه در Tarlai ، اسلام آباد بازدید کرد.

PM visits the remodelled Panagah at Tarlai Islamabad

ساخت خانه های بی خانمان با استاندارهای مشخص و گسترش آن در سراسر کشور

به دنبال دستورالعمل های نخست وزیر در مورد مدل سازی خانه های افراد بی خانمان در پایتخت فدرال در ماه گذشته، این اولین نمونه از این  پناهگاه است که در کمتر از یک ماه با زیرساخت های بهبود یافته و امکانات آماده خدمات دهی است. .در سه ماهه بعدی، استانداردهای ارائه خدمات اولویت بندی شده و در هر پنج پناهگاه پایتخت فدرال در سراسر کشور تکرار می شود و بعداً در سراسر کشور گسترش می یابد.

نخست وزیر خطاب به ساکنان پناهگاه گفت: “Tقرا صدا ندارند و هرگز اعتراضی نخواهند کرد. این وظیفه ما است که با کیفیت و شان و احترام به آنها خدمات دهیم.”

دستیار نخست وزیر در زمینه کاهش فقر، دکتر سانیا نیشتر نیز به نخست وزیر عمران در مورد بازسازی ساختار اداری و بهبود استانداردهای خدمات در پناهگاه توضیح داد. وی گفت: از نخست وزیر عمران خان متشکرم که ارتقا کیفیت پناهگاه ها را به بخش کاهش فقر و رفاه اجتماعی سپرده است. وی افزود: با بهره گیری از قابلیت های IT ، استانداردهای زندگی با زیرساخت های پیشرفته برای تهیه غذا و زندگی، پروتکل های امنیتی، ظرفیت استاندارد، منابع انسانی سازمان یافته، نظارت موثر و کمک های مالی، بازسازی شده است.

 

 

2 comments

Comments are closed.