13 دلیل که ارتش پاکستان سزاوار عشق و احترام مردمی است

اخبار ملی

نیروهای نظامی در ارتش پاکستان، افرادی شجاع، سرسخت و در عین حال انعطاف پذیر هستند که جنبه های با ارزش زندگی خود مانند خانواده، رویاها و … را رها کرده اند تا از کشور محافظت کنند.

ملت ها با پشتوانه نیروی نظامی، قدرت خود را در اثرگذاری بر تفکرات بین المللی، اقتصاد، علم و فرهنگ به جهانیان نشان می دهند. تغذیه روحی و جسمی این پشتوانه نظامی از اولویت های هر ملت می باشد تا بتوانند در شرایط بحران از خدمات آن ها، بهره مند شوند، هرچند ممکن است که این شرایط در طول چندین سال، تنها یک بار اتفاق بیفتد.

ارتش های موفق ملی هر کشور، همواره با پایبندی به این اصول، از امتحان مربوط به بحران های جنگی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با موفقیت بیرون آمده اند و بدین سان، جز ارتش های محبوب مردمی شناخته شده اند.

 

چرا ارتش پاکستان سزوار محبت و احترام مردم است؟

ارتش کشور جمهوری اسلامی پاکستان، محبوب ترین نهاد دولتی و ملی بین مردم این کشور پس از قوه قضائیه است. چراکه این ارتش، چهار مرتبه وفاداری خود را در دفاع از ملت پاکستان در حملات بزرگ قدرت های جهانی مثل هند و شوروی نشان داده است. این ارتش نه تنها در حملات نظامی، بلکه در پایداری اقتصاد، رشد علم و فناوری و حتی خدمت رسانی به مردم نیز، سرآمد می باشد.

بدین ترتیب در حال حاضر ارتش پاکستان، یکی از قوی ترین و پرافتخارترین ارتش ‌های جهان می باشد که یکی از بزرگترین امتیاز آن، برخورداری از پشتیبانی و احترام مردمی است.

نیروهای نظامی در ارتش پاکستان، افرادی شجاع، سرسخت و در عین حال انعطاف پذیر هستند که جنبه های با ارزش زندگی خود مانند خانواده، رویاها و … را رها کرده اند تا از کشور محافظت کنند.

در زیر به 13 دلیل اشاره می شود که بر اساس آن، ارتش پاکستان سزاوار عشق و احترام مردمی است:

 1. این افراد با رفتن به آکادمی نظامی پاکستان با نام Kakul به منظور دریافت سخت ترین روش های آموزش نظامی شناخته شده بشر، تبدیل به افرادی با ارزش در جهان می شوند.
 2. هنگامی که لباس رسمی نظامی را می پوشند، زندگی آن ها تبدیل به یک جنگ دائمی با هر کسی که نگاه شرور بر پاکستان دارد، می شود.
 3. کار آنها تنها در مرز پایان نمی یابد؛ بلکه آن ها به افراد غیرنظامی در هر جایی کمک می کنند.
 4. مهم نیست که کجا هستند؛ نماز را با جماعت برگزار می کنند و سبک زندگی اسلامی را پیشه می کنند.
 5. آنها صرفا ناجی مردم نیستند، بلکه آن ها، همیشه آماده کمک در هر مکانی هستند.
 6. سربازان جوان، همسران تازه خود را، فرزندان جوان و تمام خانواده هایشان را برای محافظت کشور ترک می کنند.
 7. برای انجام وظیفه خود شرط تعیین نمی کنند، بلکه همیشه بدن آن ها پذیرای درد جدید است.
 8. سربازان ارتش پاکستان در مقابل درد و سختی ها، تنها لبخند می زنند.
 9. آنها قلبی بزرگتر از حتی بزرگترین موسسات خیریه در جهان دارند، آنها زندگی خود را برای دیگران اختصاص می دهند.
 10. حتی در شرایط آسیب هم، از وظیفه خود سر باز نمی زنند؛ اگر زنده بمانند، آنها در مقام رزمنده هستند، اگر نه، شهید می شوند.
 11. آن ها آغوش گرم مادر خود را ترک می کنند تا بتوانند از هر مادر کشور مراقبت کنند.
 12. این افراد قادر به بقا در سخت ترین شرایط هستند به نحوی که حتی بدترین غذاها مانند مار و خون تازه مرغ، را نیز می توانند بخورند.
 13. و در حالی که وظیفه خود را به درستی انجام می دهند؛ آن ها زندگی خود را برای پرچم سبز و سفید قربانی می کنند

4 comments

Comments are closed.