Pak Air Force Officially Starts Working on AI to Improve Warfare Capabilities

نیروی هوایی پاکستان رسماً از هوش مصنوعی برای بهبود توانایی های خود در نبرد استفاده می کند.

اخبار ملی

با هدف افزایش استفاده از هوش مصنوعی (AI) در جنگ، نیروی هوایی پاکستان (PAF) یک مرکز هوش مصنوعی و محاسبات (CENTAIC) ایجاد کرده است.

در یک بیانیه رسمی، رئیس نیروی هوایی پاکستان (CAS) مجاهد انور خان گفت که مرکز هوش مصنوعی و محاسبات پیشتاز توسعه هوش مصنوعی برای اهداف نظامی و غیرنظامی خواهد بود. این مرکز PAF را قادر می سازد هوش مصنوعی را به دامنه عملیاتی خود وارد کند.

حوزه فعالیت مرکز هوش مصنوعی و محاسبات نیروی هوایی پاکستان

براساس گزارش ها، مرکز هوش مصنوعی و محاسبات در زمینه های اصلی هوش مصنوعی از جمله داده های بزرگ، ماشین لرنینگ، تجزیه و تحلیل پیش بینی و پردازش زبان طبیعی (NLP) کار خواهد کرد.

همچنین مرکز هوش مصنوعی و محاسبات بر توسعه هواپیماهای جنگنده با قابلیت پنهان شدن نسل پنجم، هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) با دوام طولانی مدت (MALE) و سایر سلاح های پیشرفته تحت پروژه Azm تمرکز می کند.

هوش مصنوعی می تواند در پروژه Azm برای چندین کاربرد مانند الگوریتم های سیستم هدایت موشک های هوا به هوا و هوا به زمین، پردازش تصویر برای جویندگان تلویزیونی / مادون قرمز و رابط های انسان و ماشین (HMI) مورد استفاده قرار گیرد.

Pakistan Air Force Delves Into Artificial Intelligence Development

علاوه بر این، نیروی هوایی پاکستان با استفاده از مرکز هوش مصنوعی و محاسبات می تواند فن آوری ادغام سنسور را توسعه دهد. این فناوری ترکیبی از داده های حسی از منابع مختلف مانند رادارها و دوربین ها می باشد

ایجاد چنین مرکزی همچنین موانع تحقیق در مورد ماژول های انتقال و دریافت (TRM)  برطرف می کند و پاکستان را قادر می سازد تا طرح های مبتکرانه در حوزه تحقیق و توسعه دو جانبه با کشورهای مختلف امضا کند.

2 The Air Force's new 'glue' to pull information warfare together

 

One thought on “نیروی هوایی پاکستان رسماً از هوش مصنوعی برای بهبود توانایی های خود در نبرد استفاده می کند.

Comments are closed.