Pakistan become the Fastest Growing tourism 🗺 Destination.

پاکستان به سریعترین مقصد گردشگری در حال رشد تبدیل می شود

گردشگری

نخست وزیر پاکستان عمران خان یک کمیته ملی هماهنگی گردشگری (NCCT) را به منظور کمک به پاکستان برای تبدیل شدن به سریعترین مقصد گردشگری در حال رشد تشکیل داد.

طبق یک اعلامیه از سوی دفتر نخست وزیر، این کمیته برای افزایش رقابت صنعت گردشگری و حداکثر استفاده از دارایی های گردشگری طبیعی، فرهنگی، تاریخی، باستان شناسی، مذهبی و جغرافیایی پاکستان تشکیل شده است. همچنین ایجاد اشتغال، کاهش فقر، رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی را در اهداف خود دارد.

همه این اقدامات به تبدل پاکستان به سریعترین مقصد گردشگری در حال رشد کمک شایانی می کند.

Pakistan as top best country for 2020 tourism

در این اطلاعیه آمده است : پشتیبانی دبیرخانه ای از NCCT توسط بخش کابینه ارائه می شود. علاوه بر این، اعضای کمیته  باید هر دو هفته نخست وزیر را درمورد موانع، توصیه هایی برای بهبود و پیشرفت کلی در اجرای دستورالعمل های نخست وزیر در راستای تبدیل پاکستان به سریع ترین مقصد گردشگری در حال رشد آگاه سازند.

وظایف کمیته ملی هماهنگی گردشگری

کمیته ملی هماهنگی گردشگری نظارت و بررسی اجرای استراتژی ملی گردشگری و همسویی سیاست های ایالتی یا منطقه ای با استراتژی ملی گردشگری را انجام می دهد. همچنین نقشه برداری جغرافیایی و ثبت کلیه جاذبه های گردشگری، مشاغل مرتبط با پذیرایی از توریست، محصولات و ارائه دهندگان خدمات گردشگری در کشور را بر عهده دارد.

این امور، موانع توسعه گردشگری را همراه با توصیه های مشخص برای حذف این موانع به منظور ایجاد محیطی فعال برای بخش گردشگری و اطمینان از اجرای برنامه ها مشخص می کند.

Eva Zu believes Pakistan can become world's No-1 tourist destination

اعضای کمیته ضمن ایجاد اطمینان از نظارت و هماهنگی آن با کلیه ذینفعان برای رعایت دقیق سازوکارهای نظارتی و اجرایی مؤثر، حداقل استانداردهای ملی برای تبدیل پاکستان به سریع ترین مقصد گردشگری در حال رشد را تدوین خواهند کرد. این کمیته همچنین بر طراحی استراتژی های تشویق گردشگری داخلی با قیمت مناسب و شناسایی گزینه های مناسب برای اطمینان از رشد گردشگری داخلی به روشی سیستمی نظارت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید