Prime Minister’s Electric Wheelchair Scheme for University Students Phase-2

آغاز مرحله دوم طرح توزیع ویلچرهای برقی نخست وزیر پاکستان بین دانشجویان دارای معلولیت

علمی و فناوری

کمیسیون آموزش عالی (HEC) از دانشجویان دارای معلولیت دعوت کرد تا 15 سپتامبر 2020 برای دریافت ویلچرهای برقی تحت مرحله دوم طرح  ویلچرهای برقی نخست وزیر ویژه دانشجویان دانشگاه اقدام نمایند.

دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی و کالج های تابعه در طول ترم پاییز 2020-21 ثبت نام کرده اند می توانند درخواست های خود را از طریق www.eportal.hec.gov.pk/wheelchair ارسال کنند.

HEC Invites University Students With Disabilities to Receive Free Electric Wheelchairs

معیارهای واجد شرایط بودن برای طرح توزیع ویلچرهای برقی نخست وزیر پاکستان

دانشجویان که دارای ناتوانی فیزیکی و جسمی دائمی اند به نحوی که قادر به حرکت از یک مکان به مکان دیگر بدون ویلچر نمی باشند جز واجدان شرایط طرح توزیع ویلچرهای برقی نخست وزیر پاکستان هستند

علاوه بر این، دانشجویانی که به دلیل فلج یا از دست دادن عملکرد پا قادر به عبور از موانع نیستند و یا دانشجویانی که یک یا هر دو پا خود را از دست داده اند می توانند از ویلچرهای برقی استفاده کنند.

با این حال، کلیه متقاضیان دارای معلولیت باید گواهی معتبر از پزشک خاص یا از سایر مقامات دولتی مربوطه داشته باشند. دانشجویان متقاضی باید فرم های درخواست آنلاین را از طریق پورتال ذکر شده در موعد مقرر پر و ارسال کنند. همچنین درخواست خود را پرینت کرده و به دفتر بخش مربوطه ثبت نام یا شخص تعیین شده ارسال کنند. پس از آن، دانشگاه ها، موارد منتخب را برای اقدامات لازم بعدی به HEC ارسال می کنند.

PM-Electric-Wheelchair-Scheme-2020-phase-2

لازم به ذکر است که 206 ویلچر برقی در مرحله اول طرح ویلچر  برقی نخست وزیر پاکستان بین دانشجویان توزیع شده است. بدیهی است دانشجویانی که در مرحله اول ویلچر دریافت کرده اند واجد شرایط درخواست در مرحله دوم نیستند.