Pakistan gives go-ahead to Phase 3 COVID-19 vaccine trial

تصویب آغاز تست واکسن کرونا ویروس در پاکستان توسط سازمان تنظیم مقررات داروی پاکستان

آخرین خبر از ویروس کرونا, علمی و فناوری

در یک پیشرفت مهم، سازمان تنظیم مقررات داروی پاکستان (DRAP) آزمایش بالینی یک واکسن کرونا ویروس را در این کشور تأیید کرده است.

کمیته مطالعات بالینی DRAP مسیرهای پیاده سازی کارآزمایی بالینی واکسن کرونا ویروس در بیمارستان ایندوس، کراچی را تصویب کرده است. مرکز بین المللی علوم شیمیایی و زیست شناسی کراچی این آزمایش را با همکاری یک شرکت چینی که در حال حاضر آزمایشات را در چین پیش می برد، انجام می دهد.

تاکنون 200 داوطلب، نمایندگان اقوام مختلف، برای آزمایشات بالینی واکسن کرونا ویروس ثبت نام کرده اند که طی دو ماه به اتمام می رسد. در طی این زمان، بر روی داوطلبان – اعم از زن و مرد – سه تزریق ویروس غیرفعال انجام می شود. داوطلبان از نزدیک مورد بررسی قرار می گیرند و گزارش ماهانه در مورد نحوه واکنش بدن آنها به واکسن کرونا ویروس تهیه می شود.

First Covid-19 patient successfully recovered in Pakistan

دسترسی زودهنگام مردم پاکستان به واکسن کرونا ویروس پس از اتمام کارآزمایی بالینی

یک مقام DRAP در خصوص اهمیت این واکسن گفت: این یک پیشرفت چشمگیر می باشد. این آزمایش موفقیت آمیز به این معنی است که این واکسن زودتر در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. اگرچه واکسن در کشورهای مختلف تهیه می شود، مطمئناً نمی توانیم بگوییم که مطمنا آنها را دریافت خواهیم کرد. زیرا تقاضای زیادی برای واکسن کرونا ویروس در سراسر جهان وجود دارد. اگر این آزمایش موفقیت آمیز باشد، واکسن به راحتی و با قیمت مناسب در دسترس ما خواهد بود.

Pakistan gives go-ahead to Phase 3 COVID-19 vaccine trial

در 24 مارچ، یک کارگروه دولت در مورد COVID-19 به سرپرستی استاد دکتر عطا الرحمان برای کمک به کنترل ویروس تشکیل شد. معاون دانشگاه علوم پزشکی پروفسور دکتر جاوید اکرم، دکتر غزنا خالد، پروفسور الفرید ظفر، پروفسور اقبال چودری، پروفسور دکتر خالد خان و پروفسور مریم ریاض تارار دیگر اعضای گروه کار هستند.

گفته می شود آزمایشات بالینین واکسن کرونا ویروس از هفته آینده آغاز می شود.

One thought on “تصویب آغاز تست واکسن کرونا ویروس در پاکستان توسط سازمان تنظیم مقررات داروی پاکستان

دیدگاهتان را بنویسید