Pakistan 'a good example' for world to follow on COVID-19 policies

سیاست های پاکستان در مبارزه با COVID-19 “یک مثال خوب” برای جهانیان است: ولکان بوزکر

آخرین خبر از ویروس کرونا, بین المللی

ولکان بوزکر رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان ملل، سیاست های پاکستان در مبارزه با COVID-19  استقبال کرد و آنها را موفق خواند.

در سفر ولکان بوزکر رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وی در جلساتی با رهبران پاکستان درباره مسئله کشمیر، مبارزه با COVID-19  و تغییرات آب و هوایی و امنیت جهانی گفت و گو نمود.

رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت: پاکستان یک مثال خوب برای جهان درمورد نحوه برخورد با بیماری همه گیر کرونا ویروس و مبارزه با COVID-19  ایجاد کرده است.

COVID-19 IN Pakistan

آمار و ارقام نشان می دهد که پاکستان بهتر از سایر کشورها در این زمینه عمل کرده است. چراکه پاکستان یکی از تعداد انگشت شماری از کشورهایی است که در طی یک ماه گذشته موارد کرونا ویروس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در حال حاضر ، این کشور فقط کمی بیش از 17000 مورد COVID-19 فعال دارد.

وی افزود: پاکستان بهتر از هر کشور دیگر در برخورد با بیماری همه گیر جهانی عمل کرده است و من خوشحال هستم که آن را با چشم خودم مشاهده می کنم.

نقش سازمان ملل در مبارزه با COVID-19

در ادامه رئیس منتخب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: این بیماری همه گیر، پیامدهای جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان داشته است و سازمان ملل باید در مواجهه با این چالش ها، نقش فعالی داشته باشد.

سازمان ملل باید به طور عادی فعالیت خود را از سر گیرد و همه اقدامات احتیاطی را اتخاذ کند. جهان باید بداند که سازمان ملل متحد زنده است. در غیر این صورت ما شروع به از دست دادن علاقه مردم خواهیم کرد.

Pakistan 'a good example' for world to follow on COVID-19 policies