رئیس جمهور پاکستان

آقای ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان برای گسترش روابط پاکستان با آسیا میانه به تاجیکستان سفر کرد

بین المللی

آقای ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان طی سفری ۴ روزه برای گسترش روابط پاکستان وارد تاجیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «ممنون حسین» رئیس جمهوری پاکستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی «آب و توسعه پایدار» وارد تاجیکستان شد.

رئیس جمهوری پاکستان به دعوت «امامعلی رحمان» همتای تاجیکستانی خود و به مدت ۴ روز به این کشور سفر کرده است. این اولین سفر رئیس جمهوری پاکستان به تاجیکستان است. وی طی این سفر با همتای تاجیک خود نیز دیدار و در مورد مسائل دوجانبه به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.