Coronavirus+Test+Kit+تست Covid-19

تست Covid-19 به طور رایگان ویژه تمام کارکنان بخش بهداشت و درمان سند

آخرین خبر از ویروس کرونا, اخبار ملی

دولت سند روز شنبه دستورالعمل هایی را برای همه بیمارستان های عمومی صادر كرد تا از كارمندان خود تست Covid-19 را به صورت رایگان بگیرند.

همچنین ار بخش بهداشت و درمان خواسته شد تا مجدداً ردیابی تماس های احتمالی افراد با مبتلایان را آغاز كنند.

در نامه ای که توسط مدیر کل بهداشت و درمان سند، دکتر ارشاد احمد ممون صادر شده است از روسای کلیه بیمارستان های بخش دولتی خواسته شده است که برای پرسنل مربوط خود بر اساس اولویت تست Covid-19 انجام دهند.

علاوه بر این، به آنها دستور داده شده است تا آزمایشات لازم برای تشخیص سایر مشکوکین  Covid-19 را ادامه دهند.

ایالت سند دارای حداقل کارکنان بهداشتی آلوده به ویروس

مدیر کل بهداشت و درمان سند ضمن تاکید بر لزوم تست Covid-19 برای همه کارمندان بیمارستانی، اظهار داشت که سند دارای حداقل تعداد کارمندان بخش بهداشت و درمان آلوده به ویروس در بین ایالت ها است.

یکی دیگر از مقامات وزارت بهداشت، نیز  بر لزوم غربالگری فوری متخصصان مراقبت های بهداشتی، تاکید کرد و توضیح داد: این ترس وجود دارد كه برخی كاركنان بهداشتی [به طور صحیح] رویکردهای استاندارد را دنبال نكنند.

وی افزود: مقامات وزارت بهداشت تمام تلاش خود را برای نظارت بر کارکنان بهداشت و انجام اطمینان از پیروی از SOP ها انجام می دهند.

شکل گیری تیم پاسخ سریع در ایالت سند

طبق گفته وزارت بهداشت، تعداد 1500 تیم پاسخ سریع در سند وجود دارد که علاوه بر خدمت در مراکز درمانی مختلف و کمک به بیماران Covid-19  در بخش پذیرش بیمارستانها، نمونه هایی را برای تست Covid-19 جمع آوری می کنند.

علاوه بر این، با اعلام وزارت بهداشت، مبنی بر شروع مجدد ردیابی تماس Covid-19موارد [مشکوک] ردیابی و بررسی خواهند شد.

بدین ترتیب به نظر می رسد دولت سند رویکردهای چندجانبه ای را برای کنترل بیماری در این ایالت به کار گرفته است.