محصولات پاکستانی

صادرات محصولات پاکستانی با کیفیت در حوزه مهندسی وداروسازی به سراسر جهان

بین المللی

مشاور نخست وزیر در امور تجارت، عبدالرزاق داود گفت که پاکستان در حال ایجاد تنوع در محصولات پاکستانی با کیفیت بالا و در سطح جهانی در حوزه مهندسی وداروسازی است.

هدف از ایجاد تنوع در محصولات پاکستانی با کیفیت، افزایش صادرات آن ها به سراسر جهان می باشد.

عبدالرزاق داود این خبر را در جلسه بررسی و بحث در مورد نهایی شدن چارچوب سیاست استراتژیک تجاری (STPF)، اعلام داد.

مشاور نخست وزیر در امور تجارت اظهار داشت: یکی از اهداف STPF دستیابی به تنوع در محصولات پاکستانی صادراتی نسبت به کالاهای سنتی قدیمی است.

وی توضیح داد که هدف دولت ارتقا صادرات در بخش های جدید بویژه بخش های مهندسی و داروسازی است و تاکید کرد ما می خواهیم اتکا خود را به پنج بخش صادراتی سنتی کاهش دهیم. به همین خاطر این موضوع در بودجه 2020 تا 2021 پشتیبانی شده است.

در حال حاضر ، پیش نویس STPF توسط ذینفعان در حال بررسی است و نظرات آنها در پیش نویس نهایی درج می شود که به زودی در کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC) کابینه قرار خواهد گرفت.

نگاهی کوتاه بر انواع محصولات پاکستانی صادر شده به جهان

داود با اشاره به بخش های نوظهور برای فرصت های صادراتی محصولات پاکستانی تأکید کرد که محصولات مهندسی پاکستان، به ویژه لوازم خانگی، در حال حاضر محصولات با کیفیت بین المللی و جهانی می باشد.

وی افزود: با پیگیری سیاست های متنوع سازی، صادرات اجاق های مایکروویو از پاکستان برای اولین بار تأیید شده است و قرار است توسط Dawlance به عناون یک شرکت یک سرمایه گذاری ترکیه در پاکستان، این محصول صادرات شود.

علاوه بر این با حمایت دولت، سایر محصولات مهندسی به زودی از این طرح پیروی می کنند و به سایر نقاط جهان صادر می شوند.

در همین راستا، واردات اجزای تلویزیون برای ارتقاء تولید محلی مجموعه های تلویزیونی کاهش یافته است. البته امکان این محصول برای صادرات در سال های آینده وجود دارد.

در پایان مشاور نخست وزیر خوش بینی خود را نسبت به نتایج اولیه سیاست های دولت در مورد تولید تلفن همراه اعلام کرد. او گفت: به زودی و در ماه های آینده این نتایج به شکل صادرات دستگاه های تلفن همراه تولید شده از پاکستان قابل رویت خواهد بود.